Økonomisk støttet af HCA2005

Gyldendal / Det Danske Sprog og Litteraturselskab
Kontakt: Klaus P. Mortensen.
"ANDERSEN - H.C. Andersens samlede værker". I samarbejde med Forlaget Gyldendal og Det Danske Sprog og Litteraturselskab udsendes H.C. Andersens samlede værker for første gang siden 1879. Redaktør er Klaus P. Mortensen. H.C. Andersens samlede værker omfatter 18 bind og rummer mere end 9.000 sider. Værket udgives i seks kassetter over tre år; første kassette, med de tre første bind, Eventyr og Historier I-III, udkom 28. oktober 2003. De resterende kassetter udkommer løbende frem til efteråret 2006. I de atten bind præsenteres alt, hvad H.C. Andersen gennem et fantastisk produktivt liv lod trykke eller opføre på dansk. Hvert bind er illustreret med et stort udvalg af tegninger, klip og kollager fra Andersens egen hånd.
Når de sidste bind af "ANDERSEN - H.C. Andersens samlede værker" er udkommet, vil det være den hidtil største samlede udgave af digterens værker og den første siden Samlede Skrifter, der udkom i 33 bind fra 1854 til 1879. "ANDERSEN - H.C. Andersens samlede værker" kommer til at rumme alt, hvad H.C. Andersen lod trykke eller opføre på dansk. Hertil kommer to vigtige selvbiografiske værker, der ikke tidligere har været med i de samlede skrifter, nemlig H.C. Andersens Levnedsbog og Mit eget Eventyr uden Digtning.
www.gyldendal.dk

Gyldendal / Berlingske Tidende
Projektansvarlig: Lars Handesten.
"Den første - danske - turist i Europa". Lektor i nordisk litteratur Lars Handesten vil følge H.C. Andersen på dennes rejser, som de kendes fra hans dagbøger, breve, rejsebøger og romaner. Med særlig fokus på "Skyggebilleder" samt "En Digters Bazar" vil Lars Handesten tage på rejse gennem Europa og forfølge forskelle og ligheder mellem den tid, hvor H.C. Andersen rejste og nutiden. Formen er essayistisk og udgives i første omgang som 4 rejsebreve til Berlingske Tidende, hvorefter de udkommer i en komplet udgave med en samlet rejseskildring. Bogen udkommer i efteråret 2005.
www.gyldendal.dk / www.berlingske.dk

Gyldendal / Jens Andersen
Projektansvarlig: Jens Andersen.
Forfatteren og litteraten Jens Andersen har skrevet en stor og velresearchet biografi om H.C. Andersen, som kaster nyt lys over både liv og forfatterskab: fra barndomshjemmets fattigdom til triumftogene gennem Europa. Biografien er blevet til på baggrund af flere års forskning og bæres af Jens Andersens entusiasme og spillevende sprog.
"ANDERSEN - En biografi", der udkom på forlaget Gyldendal 27. november 2003, er en original bog, som får situationerne til at leve for øjnene af læseren. Jens Andersens nuancerede fremstilling af H.C. Andersen udfordrer den udbredte opfattelse af den milde digter med den barnlige fantasi, som i høj grad har blændet for andre og mindre lyse sider af digterens liv.
At man skal gå gruelig meget igennem, før man bliver berømt, det vidste vi jo godt - men at H.C. Andersen havde gennemgået så meget ondt og kom fra så usle og fattige kår, det havde ingen vist regnet med. Jens Andersen har været i arkiverne, og hvad han fortæller om Odenses fattigdom og løsagtige sæder i begyndelsen af 1800-tallet vil komme bag på de fleste.
Netop fordi Jens Andersen sætter lys på nye sider af H. C. Andersens liv og værk, er "ANDERSEN - En biografi" et vigtigt led i optakten til fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag i 2005. Jubilæumsåret, der bliver fejret i Danmark og resten af verden, har til formål at give så mange som muligt et bredt kendskab til alle sider af forfatterskabet.
Biografien er planlagt til udgivelse på blandt andet tysk og engelsk.

Pressen skrev:

"Det er en prægtig præstation, Jens Andersen har ydet. Den efterlader én med en H.C. Andersen, der er nærmere, større og endnu mere levende, men samtidig ikke mindre gådefuld. Den er virkelig i en klasse for sig. En ny fængslende og mættet skildring af H.C. Andersen - i stort format - har set dagens lys her i 2003."
Niels Barfoed, Weekendavisen

"Denne mastodont af en biografi er overvældende og helt utrolig vellykket. Aldrig har der været samlet så mange kendsgerninger om H.C. Andersen på ét bræt. Og aldrig har de kendsgerninger været fortalt så godt ... han er begavet med et skrivetalent af de sjældne."
Thomas Bredsdorff, Politiken

"Den bedste og mest omfattende Andersen-biografi til dato."
Fyens Stiftstidende                                                  
                                                        
"En suveræn læsning af sammenhæng mellem liv og værk."
Christa Leve Poulsen, Børsen

"En fortælling, der binder opmærksomheden og løsner fantasien. Udførligere end nogen af sine forgængere beskriver Jens Andersen H.C. Andersens verdensberømte lykkehistorie ... det er fremragende gjort."
Niels Birger Wamberg, Berlingske Tidende

"Når sidste blad er vendt i denne næsten 1000 sider store biografi, sidder man tilbage både beriget og bevæget."
Doris Ottesen, Kristeligt Dagblad

www.gyldendal.dk

Høst og Søn / Louis Jensen
"Tinhjerte og ællingefjer". Louis Jensen har skrevet en utraditionel Andersen-biografi for større skolebørn. Fortællingen om Andersen er bygget op som en samtale mellem en søn og hans far. H.C. Andersen 2005 har tilgængeliggjort bogen for alle folkeskoler ved at skænke klassesæt, som distribueres til landets 16 amtscentre.  Alle grundskoler modtog to orienterende eksemplarer i forbindelse med udgivelsen den 1. september 2004. Bogen er primært skrevet til børn og unge med henblik på undervisningen, men også velegnet til læsning derhjemme.
"Tinhjerte og ællingefjer" er præsenteret på vores hjemmeside under undervisning, hvor Jens Raahauge har skrevet en artikel om formidling af H.C. Andersen i folkeskolen. Bogen udkom 1. september 2004.

Pressen skrev:

"Det er godt gået. Historien flyder smukt og eftertænksomt hen over siderne, en god og glad læseoplevelse."
Tonny Hansen, Folkeskolen.dk

"...knagende professionelt og appetitvækkende formidlet."
Henrik Schovsbo, Fyens Stiftstidende

"En genistreg..."
Hans-Christian Uth, DBC Lektørudtalelser

"Louis Jensen har skrevet en pur og finurlig og eminent læselig skolebog om H.C. Andersen, der som en folkegave sendes ud til samtlige skoler i DK, lykkeligvis."
Lars Bukdahl, Weekendavisen

"En meget medlevende fortolkning af H.C. Andersen som menneske og kunstner, hans tid og betydning for denne."
Line Beck Rasmussen, Standart

"Det er en ren fornøjelse! (...) På en gang ligefrem og rafineret..."
Doris Ottesen, Kristeligt Dagblad

www.hoest.dk

Det Kongelige Bibliotek / Gyldendal
"Digterens og balletmesterens luner - H.C. Andersens og August Bournonvilles korrespondance". Udgivet og annoteret af seniorforsker, dr. Phil Knud Arne Jürgensen. Udgivelsen indeholder et stort materiale om begge kunstneres teater- og kunstsyn. Bogen udkommer primo 2005, som led i markeringen af 200 året for begge kunstneres fødsel. Udkommer 1. maj 2005.
www.kb.dk / www.gyldendal.dk

Det Kongelige Bibliotek / Jytte Hilden
Projektansvarlig: Overbibliotekar Steen Bille Larsen og Jytte Hilden.
Eventyrbog til invandrerfamiler. H.C. Andersen er dansk, han er aparte, han elskede hele sit liv det, der er skævt og mislykket, han er så klog på os mennesker. Netop derfor er han, som verdens eventyr digter nummer ét, elsket over hele kloden. I anledning af jubilæumsåret fejrer Det Kongelige Bibliotek digteren ved at udgive en eventyrbog til de mange nye danskere, en gave til familier med anden etnisk herkomst, en gave til familier, der oprindelig kommer fra et andet fædreland. Bogen byder på seks eventyr på dansk, hvis bogen læses den ene vej, og de samme seks eventyr oversat til seks forskellige sprog, hvis bogen læses den anden vej. De seks eventyr er: "Den grimme ælling", "Prinsessen på ærten", "Klods Hans", "Nattergalen", "Det er ganske vist" og "Fyrtøjet", og de bliver oversat til følgende sprog: arabisk, tyrkisk, bosnisk, urdu, somalisk og farsi. Bogen udkommer 3. marts 2005.
www.kb.dk

Syddansk Universitetsforlag / Thorkild Borup Jensen
"H.C. Andersens eventyr i billeder - En illustrationshistorie". Cand mag. Thorkild Borup Jensen har skrevet en forskningsbaseret bog om illustrationer af H.C. Andersens eventyr gennem mere end 160 år. Hvordan er Andersens eventyr blevet opfattet på forskellig vis gennem tiden og rundt omkring i verden? Bogen sætter fokus på, hvad illustrationerne fortæller, og læseren møder tegnere lige fra Lorenz Frølich over Fritz Syberg til Herluf Jensenius. Desuden indeholder bogen et afsnit om H.C. Andersens eget forhold til billeder og interviews med to fremtrædende Andersen-fortolkere, Ib Spang Olsen og Lilian Brøgger, der repræsenterer to forskellige generationer af illustratorer.
"H.C. Andersens eventyr i billeder - en illustrationshistorie" fortolker Andersens eventyr ud fra tre temaer i Andersens eventyr: De små væseners eventyr, spøg og skæmt i eventyrene samt den dybe alvors eventyr. Læseren møder således klassikere som Den grimme Ælling, Tommelise, Store Claus og Lille Claus, Svinedrengen, Den standhaftige Tinsoldat, Den lille Havfrue og Nattergalen i mange billedvarianter fra 1830'erne og frem til i dag.
Udkom 7. december 2004.

Pressen skrev:

"Det er ikke kun en fryd for øjet at bladre sig igennem den varierede bog, der (på)viser spændvidden i H.C. Andersens tekster. Det er også en fornøjelse at synke ned i Borup Jensens skriftlige præsentation af øjemennesket og billedmageren H.C. Andersen..."
Jens Andersen, Berlingske Tidende

www.universitypress.dk

Syddansk Universitetsforlag / Max Ipsen
I de tre H.C. Andersen-tekster "Improvisatoren", "Fodreise" og "Skyggebilleder" spiller forfatteren med både romangenrens og rejseskildringens former og principper. Det gængse billede af Andersen som naivt naturtalent problematiseres i fortolkningen og erstattes af billedet af den litteraturbevidste og reflekterende forfatter. Ved Phd.-stipendiat Max Ipsen. Andet halvår af 2005.
www.universitypress.dk

Forlaget ANIS
"Andersen & Gud - Teologiske læsninger i H.C. Andersens forfatterskab". Forlaget ANIS har udgivet en artikelsamling med H.C. Andersen og det religiøse som tema. Bogen redigeres af kirkehistorikeren lic. theol. Carsten Bach-Nielsen og forfatteren, cand. theol. Doris Ottesen. Bidragsydere og temaer:
Carsten Bach-Nielsen: 1. "Skitser til et jubilæumsbillede" 2. Svend Bjerg: "Troldspejlet" 3. Kirsten M. Andersen: "Natursyner" 4. Hans Hauge: "Fantasiens tragedie: Andersen læst med Løgstrup" 5. Niels Kofoed: "Den religiøse fritænker" 6. Dorris Ottesen: "Den røde tråd" 7. Finn O. Hvidberg-Hansen: "Mellem derwisher, jøder og katolikker" 8. Lisbeth Smedegaard Andersen: "Om salmedigteren H.C. Andersen" 9. Gudmund Rask Pedersen: "H.C. Andersen i prædikenen. Eventyr og evangelium" 10. Jacob Bøggild: "Nåde for nåde" 11. Monica Papazu: "Himmelsk og jordisk kærlighed i H.C. Andersens eventyr" 12. Leif Bork Hansen: "Det værgeløse menneske. Andersen og Kirkegaard  - og den moderne civilisations krise" 13. Annelise Søndengaard: "Thi himmeriget er deres...". 
Bogen udkom 11. november 2004.

Pressen skrev:

"Denne bog er en revolution i sig selv. (...) Alene at man i titlen kan kæde "teologi" og Andersen sammen, er så gennemført et brud med forskningstraditionen, at det er en grund i sig selv til at købe bogen til natbordet."
Kathrine Lilleør, Berlingske Tidende

www.anis.dk
 
Gyldendal / Odense Bys Museer
"Astrid Stampes Billedbog". Andersens fantasifulde billedbog til barnet Astrid Stampe, fyldt med udklip, papirklip og påskrifter, udgivet i faksimile-tryk og i sin helhed gengivet ubearbejdet.
Karsten Eskildsen, Museumsinspektør ved Odense Bys Museer, der var redaktør på bogen, udtaler:
"Bogen er en billedversion af H.C. Andersens interesse for verden og menneskene omkring ham og nærmest en opdragelsesproces for læseren. Ikke bare i H.C. Andersen, men i livet som helhed, fordi bogen formidler H.C. Andersens forhold til dette på en måde, man som læser ikke kan undgå at blive påvirket af."
"Astrid Stampes Billedbog" er en faksimeleret udgave af originalen, som blev købt af Odense Bys Museer i 1998 for 3,5 millioner kroner. Bogen indeholder papirklip og digte af H.C. Andersen, der er blevet samlet af hans nære ven Adolf Drewsen, som forærede bogen til sit barnebarn Astrid på hendes et-års fødselsdag den 19. december 1853.
Både H.C. Andersen og Adolf Drewsen var vilde med billedbøger og mødtes jævnligt for at klippe og klistre. Begge samlede samtidig på udklip fra illustrerede hæfter, aviser og tidskrifter, og "Astrid Stampes Billedbog" er suppleret med et rigt udvalg af disse. Udkom 1. maj 2003. (Originalen kan i øvrigt ses på museets hjemmeside, klik her.)
www.odmus.dk 

Bogmessen i Frankfurt  (Tyskland)
I forbindelse med en af verdens største bogmesser blev to dage dedikeret til H.C. Andersen i den danske stand. Standen realiseredes i samarbejde med Dansk Litteraturcenter. På messen indgik en udstilling af den tyske nobelpristager Günter Grass, der selv var til stede for at præsentere sine H.C. Andersen-illustrationer. Oktober 2004.

Syddansk Universitetsforlag / Dag Heede
Lektor, mag.art og ph.d Dag Heede nylæser i værket "Hjertebrødre. Krigen om H.C. Andersens seksualitet" to H.C. Andersen romaner, "Improvisatoren" og "O.T.". Tesen er, at tilskrivningen af digteren som værende homoseksuel er forfejlet såvel som anakronistisk. Sigtet er at relativisere de begreber, vi arbejder med i vor samtids hermeneutiske tilgang til køn, begær og venskab. Værket vil indeholde en selektiv forskningsoversigt, efterfulgt af analyser af romanerne ud fra postfeministisk og queer teori. Der vil, hvor det er oplagt, blive inddraget anden litteratur af H. C. Andersen. Udkommer 18. marts 2005.
www.universitypress.dk

Syddansk Universitetsforlag
En receptionsanalyse af H.C. Andersens eventyr i så forskelligartede lande som USA og Japan v.
prof. Finn Hauberg Mortensen. Gennem interviews og andet indsamlet materiale påvises det bl.a. hvordan socialisation, familiesociologi og nyere historie påvirker fortolkningen. Udkommer i løbet af 2005.
www.universitypress.dk

Rasol Farhang-khah
Den iranske forfatter og tidligere arkæolog på Nationalmuseet i Teheran, Rasol Farhang-khah, har boet i Danmark i 18 år og i denne periode skrevet 8 bøger på persisk om dansk historie, forfattere, iransk kunst i Danmark m.v.  Nu udgives en bog om H.C. Andersens liv og samtid. Målgruppen er den persisk talende befolkning i Danmark. Bogen er udkommet.

Borgens Forlag
Projektansvarlig: Marie Vinter.
"Det er ganske vist - H.C. Andersen i nye klæder". Nulevende danske forfattere skriver nye eventyr med inspiration hentet fra et af H.C. Andersens eventyr. Forfatterne omfatter Peter Adolphsen, Naja Marie Aidt, Claus Beck-Nielsen, Jens Blendstrup, Kirsten Hammann, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Thøger Jensen, Jan Sonnergaard, Morten Søndergaard, Pablo Henrik Llambías, Merete Pryds Helle og Charlotte Weitze.
Forventet udgivelsesdato: 20. maj 2005.
www.borgen.dk

Universität Wien / Edition Praesens (Østrig)
"Reisen ist leben, dann wird das Leben reich und lebendig - Der dänische Dicther Hans Christian Andersen und Österreich". Tysksproget bog med illustrationer, som redegør for Andersens seks rejser til Østrig i årene 1834-1842, samt hans venskab med en række østrigske kulturpersonligheder. Nyt lys kastes over Andersen som rejsende og de forskellige strategier, han benytter til skildring af rejseoplevelserne. Forfatteren er den danskfødte Andersen-kender prof. Sven H. Rossel. Udkom 2. april 2004.
Læs om bogen her.
www.univie.ac.at / www.praesens.at

The Cultural Affairs Directorate of Chile's Ministry for Foreign Affairs (Chile)
Neruda/Andersen: "Andersen answers Neruda". I samarbejde med det chilenske udenrigsministeriums kulturafdeling udgives bogen "Andersen svarer Neruda", en forestillet dialog mellem forfatterne Pablo Neruda og H.C. Andersen, hvor H.C. Andersen besvarer Nerudas spørgsmål, som han opstillede dem i sit værk Spørgsmålenes bog (El Libro de Preguntas) fra 1974. Her stiller Neruda en række paradoksale spørgsmål, som han søger at besvare via egne digte.
I projektet "Andersen svarer Neruda", bliver spørgsmålene besvaret af H.C. Andersen via den danske digters tekster. Bogen udgives i en tosproget udgave. Den samlede tekst vil kunne læses på både spansk og dansk og giver dermed læserne mulighed for at opleve begge forfatteres tekster på originalsprogene. Andersen-citaterne er udvalgt af museumsinspektør Karsten Eskildsen samt Johannes Møllehave. Udgivelse i Chile 2. april 2005. Bogen udkommer også i en dansk-dansk-udgave fra Lindhardt & Ringhof.


Logo-Samarbejder

Lindhardt & Ringhof
Kontakt: Kirsten Ringhof.
Forlaget Lindhardt & Ringhof udgiver en dansk-dansk-udgave af bogen "Andersen svarer Neruda". Bogen er en forestillet dialog mellem forfatterne Pablo Neruda og H.C. Andersen, hvor H.C. Andersen besvarer Nerudas spørgsmål, som han opstillede dem i sit værk Spørgsmålenes bog (El Libro de Preguntas) fra 1974. Her stiller Neruda en række paradoksale spørgsmål, som han søger at besvare via egne digte.
I projektet "Andersen svarer Neruda", vil spørgsmålene blive besvaret af H.C. Andersen via den danske digters tekster. Andersen-citaterne er udvalgt af museumsinspektør Karsten Eskildsen samt Johannes Møllehave. Bogen udkom2. april 2005.
www.lrforlag.dk

Puella's Edition ApS
Projektansvarlig: Peter Jensen.
"Brevenes Mester". H.C. Andersen var storforbruger af postvæsenet. Dette faktum gør det naturligt at bruge hans breve og rejser som den røde tråd i en fortælling om frimærkets indførelse i Europa. Og det er netop tilfældet i "The little book about Brevenes Mester", som er udkommet på Puella's Edition.
Bogen fortæller om tiden før frimærket og følger dets udbredelse i Europa, efter at England udsendte de første frimærker i 1840.
Danmark fik - som det første land i Norden - frimærker i 1851, og for at fremme udbredelsen var der i begyndelsen rabat op portoen, hvis man investerede i disse brevmærker, som H.C. Andersen også kaldte dem.
Frimærkernes historie ses i relation til H.C. Andersen. Det er ganske vist - og derom kan man læse i "The little book about Brevenes Mester", der er den anden bog Puella's Edition udsender om verdensborgeren H.C. Andersen.

Den første, "The little book about H.C. Andersen" sætter fokus på vores store eventyrdigter som den verdensborger, han rettelig var. Sammenlagt tilbragte han ni år af sit 70-årige liv uden for Danmark. Hans 29 rejser til udlandet bragte ham rundt i hele Vesteuropa med afstikkere til Tjekkiet, Bulgarien, Ungarn, Tyrkiet og Marokko. Dertil 87 større eller mindre rejser i Danmark. Gennem dagbogscitater fra hans rejser, illustreret med billeder af den virkelighed, han ville have mødt i dag, sætter bogen eventyrdigteren i et nutidigt og anderledes lys end det traditionelle.

Serien "The Little Book About" har ligeledes udgivet The Little Book About Denmark / Dänemark (på engelsk og tysk) samt The Little Book About Copenhagen / København (på engelsk og dansk).

"The little book about H.C. Andersen" udkom 18. marts 2004.
"The little book about Brevenes Mester" udkom 23. marts 2005.
Begge bøger er udgivet både på dansk og engelsk.
www.puella.dk

Polistampa (Italien)
Projektansvarlig: Ivan Z. Sørensen.
Det florentinske forlag Polistampa udgiver en mindre publikation, "H.C. Andersen i Firenze". H.C. Andersen besøgte byen - og skrev blandt andet eventyret "Metalsvinet" med udgangspunkt i Firenze. Teksten er skrevet af  Mag. Art og cand. Mag. Ivan Z. Sørensen, tidligere dansk lektor ved Firenzes Universitet og nu museumsinspektør ved  Karen Blixen Museet.
www.polistampa.com

Kjeld Heltoft / Christian Ejlers' Forlag
Projektansvarlig: Kjeld Heltoft.
Kjeld Heltofts klassiker "H.C. Andersen som billedkunstner" bliver i  fødselsdagsåret genudgivet ved Christian Ejlers' Forlag. Der er tale om en revideret og udvidet udgave, der bl.a. vil indeholde tegninger, der i dag er gået tabt, samt et forord af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Bogen er endvidere blevet oversat til engelsk.
Udkom 30. marts 2005.
www.ejlers.dk

DSB / Ud & Se
Projektansvarlig: Julie Bondo Gravesen.
Ud & Se er gået sammen med forlaget People?s Press om projektet "H.C. Anderledes" der bringes i bladet i løbet af 2005, og udgives på bogform efter sommerferien.. 12 nutidige forfattere har valgt en H.C. Andersen-titel at skrive en ny tekst ud fra. Hver tekst/novelle vil blive illustreret af en række af Danmarks toneangivende navne inden for dansk illustration. I januar bidrog Pia Juul med novellen "Hvad fatter gjør, det er altid det rigtige", illustreret af Underwerket, bestående af Wendy Plowmand og Lisa Grue; i februar: Jan Sonnergaard: "Den lille havfrue", illustreret af Jan Callesen.
De øvrige 10 forfattere og historier:
Iselin Hermann // Den flyvende koffert
Ib Michael // At være eller ikke være
Preben Major Sørensen // Dandse, dandse, dukke min!
Suzanne Brøgger // Skyggen
Line Knutzon // Hun duede ikke
Bent Vinn Nielsen // Fyrtøiet 
Peter Laugesen // Improvisatoren
Kristian Ditlev Jensen // Kejserens nye klæder
Lars Frost // Den lille pige med svovlstikkerne
Naja Marie Aidt // Grantræet
www.dsb.dk/udogse

H.C. Andersen-stafetten
Projektansvarlig: Mag. Art. Mia Rendix.
I samarbejde med Ud & Se (DSB) planlægges en H.C. Andersen-stafet på Fyn. Seks danske forfattere (Jan Sonnergaard, Bent Vinn Nielsen,  Suzanne Brøgger, Ib Michael, Preben Major Sørensen, Iselin Hermann) gendigter udvalgte eventyr, som vil blive publiceret i Ud & Se hver måned fra fødselsdagen og frem. Derudover bliver hver historie læst op af den respektive forfatter, over seks arrangementer, der afholdes på Fynske Herregårde. Herregårde Andersen i sin levetid selv besøgte. Hvert arrangement vil blive fulgt op af et foredrag, med mulighed for efterfølgende debat. De foreløbige foredragsholdere er Jens Andersen, Kathrine Lilleør, Johannes Møllehave, Bjarne Nielsen Brovst samt Susse Wold. Stafetten afsluttes med en bogudgivelse indeholdende de seks nye fortællinger og foredragene.

Forlaget Anaya (Spanien)
Det spanske forlag Anaya udgiver bogserien "Seies premios nacionales ilustran a Andersen" De seks spanske prisvindende illustratorer Pablo Amargo, Montse Ginesta, Luis de Horna, Max, Isidro Ferrer og Gusti illustrerer eventyrene "Kærestefolkene", "Kejserens nye klæder", "Snemanden", "Springfyrene", "I børneværelset" og "Klods Hans". De seks bøger udkommer i en samlet æske 2. april 2005.
www.anaya.es

Câmara de Comércio Dinamarquês (Brasilien)
Kontaktperson: Jens Olesen.
Andersens eventyr "Den grimme ælling" er udkommet i braille, i punktskrift for blinde. "O patinho feio" er trykt i seks millioner kopier.

Routledge / Jack Zipes (USA)
Kontaktperson: William Germano, Vice-President og Publishing Director
Jack Zipes: "The Misunderstood Storyteller". Til trods for Andersens berømmelse er der meget få seriøse, kritiske studier af hans værker, og hvordan de har påvirket litteraturens udvikling generelt og eventyrets i særdeleshed. Den amerikanske professor Jack Zipes, en af verdens førende eventyrforskere, har studeret H.C. Andersen i mere end 35 år og skrevet om hans liv og værk i et utal af sammenhænge - men det er første gang, hans tanker samles. Nye indsigter introduceres og filmbearbejdelser analyseres, når Zipes genovervejer Andersens placering og modtagelse i den engelsk-talende verden - bl.a. på film og i litteraturen.  
"De fleste amerikanske og britiske læsere har et falsk billede af H.C. Andersen, hvem han var og hvorfor han skrev de eventyr, som har haft en stor indflydelse i engelsk-talende lande. Bogen går bag om myterne om H.C. Andersen og afslører foruroligende træk ved hans liv og værk". (Jack Zipes).
Jack Zipes, f. 1937,  er professor i tysk ved University of Minnesota, USA. Han er en anerkendt oversætter af og ekspert i børnelitteratur og  -kultur. Hans seneste bøger omfatter bl.a. "Beautiful Angiola" og "The Robber with the Witch's Head", begge udgivet af Routledge.
Bogen udkommer omkring Andersens fødselsdag. Det amerikanske forlag  Routledge er et af verdens førende inden for humaniora og samfundsvidenskab.
www.routledge.com

Makadam  förlag / Ivo Holmqvist (red.) (Sverige)
Projektansvarlig: Ivo Holmqvist.
Makadam förlag i Stockholm/Göteborg udgiver i april 2005 essaysamlingen "H.C. Andersens underbara resor i Sverige". Bogen, der redigeres af den svenske professor i skandinavisk litteratur, Ivo Holmqvist, vil fokusere på H.C. Andersens forhold til Sverige, til svenske forfattere, svensk litteratur og musik, samt hans seks rejser til landet og rejseskildringen "I Sverrig" fra 1851.
Samlingen byder på en række artikler om H.C. Andersen af forfattere og kritikere: Vivi Edström, Ulla Lundqvist, Boel Westin, Svante Nordin, Anders Palm, Sven Christer Swahn, Folke Bohlin, Inger Littberger, Hans Holmberg, Johan Stenström, Ying Toijer-Nilsson, Ivo Holmqvist og Johan de Mylius.
Bogen indeholder også ældre tekster om Andersen af bl.a. Hjalmar Bergman, Hjalmar Söderberg, Strindberg og Jolo, samt en fyldig bibliografi.  Illustreret med klassiske illustrationer af bl.a. Elsa Beskow, portræt af Andersen af Adolf Hallman m.m.
Bogen indgår både i en skriftserie fra Svenska Barnboksinstitutet samt Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet.
Bogen lanceres 10. april ved en festforelæsning på Lunds universitet. Læs mere her.  
www.makadambok.se