Fotografernes H.C. Andersen

"Kun Daguerreotypen og Photographien ere de eneste, som give det rette Udseende".
- H.C. Andersen i "Mit Livs Eventyr".
 

Hvis man vil prøve at lære mennesket H.C. Andersen lidt nærmere at kende, kan man næppe gøre noget bedre end at begynde med at kigge på nogle af fotografierne af ham. Og i denne henseende ejer Danmark et helt enestående materiale:

H.C. Andersens berømmelse var allerede begyndt ved fotografiets opfindelse i 1839, og da Andersen var lige så uspoleret ungdommeligt interesseret i sit eget udseende, som fotograferne var interesserede i at forevige den berømte digter, blev resultatet, at H.C. Andersen bortset fra sine øvrige fortjenester gik hen og blev det mest alsidigt gennemfotograferede menneske i hele fotohistoriens barndom.

H.C. Andersen blev fotograferet solo og i grupper, stående, siddende og liggende, fra alle mulige vinkler, forfra og bagfra. Han blev fotograferet i daguerreotypi og på saltpapir, i visitkort, kabinets-  og stereoskopisk fotografi. Og han blev fotograferet af nogle af Europas førende portrætfotografer såvel som af større og mindre lokale mestre og tidlige amatørfotografer.

Der er ikke tal på summen af alle optagelserne, men det bevarede materiale rummer i alt ca. 175 forskellige fotografier og dækker de første ca. 30 år af fotografiets historie og de sidste ca. 30 år af H.C. Andersens liv. Det er ikke for meget at betegne dette som et nationalt klenodie. Når hertil kommer, at Andersen og hans venner forsynede billederne med et væld af livfulde kommentarer i dagbøger og breve, bliver det alt i alt muligt at danne sig et virkelig livfuldt billede af Andersen selv på slap line.
 
Nærværende præsentation af fotografierne af H.C. Andersen med ledsagende billedtekster er en kortfattet ekstrakt af bogen, Det rette Udseende, fra Hans Reitzels Forlag af forfatteren Henrik G. Poulsen.

Det originale billedmateriale befinder sig på Det Kongelige Bibliotek, H.C. Andersens Hus i Odense, Frederiksborgmuseet, Frijsenborg Slot, Danmarks Radios Billedarkiv samt hos enkelte private ejere. En særlig credit går til fotografen Fie Johansen for at have tryllet nutidige kopier ud af af de endnu eksisterende, gamle glasplader.

I øvrigt takkes Hans Reitzels Forlag og Henrik G. Poulsen for at have stillet det digitale billedmateriale til rådighed for hca2005.com.


Copyright: Henrik G. Poulsen og Hans Reitzels Forlag.Fotografernes H.C. Andersen