DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER


Data
Medmindre brugeren tilmelder sig tjenester såsom community, weblog, eller nyhedsbreve, sker der ikke registrering af personlige oplysninger, men alene log-information til statistiske og planlægningsmæssige formål. HCA2005.com og HCA2005.dk (i det følgende kaldet Websitet) anvender dog cookies til at optimere brugen af Websitet.

En cookie er en datafil, der placeres på brugerens computer, når denne har logget på Websitet og kan fravælges af brugeren på dennes egen computer. En cookie tjener således som en selvvalgt service for brugeren.

Ansvarsfraskrivelse
Informationerne på Websitet er forsøgt angivet så præcist og opdateret som muligt, men Fonden giver ingen garantier om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Websitets indhold og fralægger sig ethvert ansvar for brugen heraf.

Lovvalg
Tvistigheder vedrørende Websitet og brugen heraf skal afgøres efter dansk ret.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller ønsker at vide mere om Fonden eller Websitet, er du velkommen til at kontakte os.