HCA NYHEDER Symphonic Fairytales

10 musikalske eventyr af danske komponister uropføres internationalt ved fejringen af H.C. Andersen i 2005.

Af Mikkel Stjernberg - H.C. Andersen 2005 - 15 Januar 2004

For første gang nogensinde opføres der så mange nye klassiske værker fra Danmark, så mange forskellige steder i verden. Det sker i forbindelse med HCA2005, hvor projektet Symphonic Fairytales bliver det helt store projekt inden for den klassiske musik.

10 nykomponerede danske orkesterværker, baseret på H.C. Andersens eventyr og digte, uropføres primært ved familiekoncerter over hele verden fra H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 2005 og indtil 6. december 2005. 

Heriblandt af New York Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, Oslo-Filharmonien, Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, Helsingborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og DR RadioSymfoniOrkestret.

Edition SAMFUNDET
De unikke værker er bestilt af Edition SAMFUNDET, der lancerede projektet allerede i 2000 med støtte fra Kulturministeriet. Symphonic Fairytales er i dag støttet af H.C. Andersen 2005 Fonden og videreudviklet i samarbejde med H.C. Andersen 2005 Sekretariatet ved generalsekretær Lars Seeberg.

"Symphonic Fairytales er et førsteklasses eksempel på et dansk projekt, der fra første tone har været tænkt internationalt. I lighed med andre kunstneriske projekter i H.C. Andersen 2005's regi byder Symphonic Fairytales på nye kunstneriske tolkninger med afsæt i H.C. Andersens univers. At Symphonic Fairytales opfylder et behov for at præsentere dels H.C. Andersen, dels værker fra nulevende danske komponister, viser i særdeleshed den succes, med hvilken der er fundet højtprofilerede orkestre rundt om i verden, der har vist interesse for og givet tilsagn om at førsteopføre værkerne. Vi er samtidig glade for udsigten til, at værkerne vil få et langt efterliv efter premiererne i 2005," siger Lars Seeberg.

Både danske og internationale komponister har i tidens løb fundet musik i H.C. Andersens tekster - blandt de kendteste komponister er Robert Schumann, Alexander Zemlinski, Arthur Honegger og Igor Stravinski. Så sent som i 1999 udgav pladeselskabet dacapo en CD med Odense Symfoniorkester, der spiller tre værker over Andersens tekster, nemlig Finn Høffdings Det er ganske vist (1943), Sven Erik Werners Det utroligste (1997) og Fuzzys Konen med æggene (1998). Senest (i maj 2000) uropførtes Svend Hvidtfelt Nielsens kammeropera Den Lille Havfrue. Og der kommer fortsat nye værker til.

Edition SAMFUNDET bygger med Symphonic Fairytales videre på denne tradition, og i digterens ånd skal det være en musik, der samler både børn og voksne i koncertsalen. I samarbejde med projektets komponister vælges kendte tekster, der sættes i musik inden for fire kategorier: tonedigt, som er rent instrumentalt, orkesterlied, der arbejder med sangsolist, det læste eventyr med fortæller og det integrerede værk, hvor børn inddrages aktivt i fremførelsen.

"Symphonic Fairytales er den største internationale, symfoniske enkeltsatsning nogensinde i dansk musikliv, og den største satsning overhovedet i Edition SAMFUNDET's snart 133-årige historie. Både de deltagende orkestre og projektets komponister viser tydeligt med deres entusiasme, at H.C. Andersen også i dag er en uudtømmelig kilde til inspiration, således som han også var det for sin samtids moderne komponister. Projektets mange værker, som allerede nu er sikret 25-30 internationale opførelser, bare i 2005, kommer til at give et varigt og perspektiverende bidrag til de internationale orkestres familiekoncertrepertoire i mange år fremover, og med indgåelsen af aftalen med HCA2005 og med den støtte og opbakning, som projektet tidligere har fået fra Kulturministeriet, Odense Bys Museer og Syddansk Universitetscenter, står dansk orkestermusik dermed, hånd i hånd med Andersen, overfor en hidtil uset konsolidering i verdens koncertsale," siger formand for Edition SAMFUNDET, Klaus Ib Jørgensen.

Kendte danske komponister
Symphonic Fairytales' komponister er John Frandsen, Fuzzy, Jesper Koch, Bent Lorentzen, Svend Nielsen, Svend Hvidtfelt Nielsen, Ib Nørholm, Per Nørgård, Morten Olsen og Sven Erik Werner.

De har komponeret værkerne over eventyrene: Skyggen, Rejsekammeraten, Snedronningen, Fyrtøjet, Svinedrengen, Tommelise, Klokken, Lygtemændene er i byen, Den lille pige med svovlstikkerne og Hurtigløberne.

Foruden de danske orkestre Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og DR RadioSymfoniOrkestret er der truffet aftaler med City of Birmingham Symphony Orchestra, Oslo-Filharmonien, Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, Helsingborg Symfoniorkester og New York Philharmonic.

Symphonic Fairytales arbejder på at involvere symfoniorkestre fra fire kontinenter, og der er fortsat forhandlinger med en række toneangi-vende internationale orkestre i Norden, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien, England, Australien, USA, Canada, Kina og Japan.

Der arbejdes endvidere på kontakter i Brasilien, Portugal, Italien, Estland, Vietnam og Hongkong.Læse mere her!
Tilbage