Økonomisk støttet af HCA2005

Billedskolen i Tvillingehallen
"Hallohøj - her kommer jeg. Børn illustrerer H.C. Andersens eventyr". Projektet henvender sig til børn fra 9 - 13 år. 50 skoler inviteres til at deltage, og hver skole tildeles et eventyr, som eleverne skal illustrere - bl.a. ud fra spørgsmål som "Hvad har eventyret at gøre med dit eget liv?" og "Hvad husker du bedst fra eventyret?". 1 - 2 klasser fra hver skole vil få udstillet deres illustrationer i Rundetårn, nov.-dec. 2004, samt turne til Sverige og Odense, april 2005.
www.billedskolenitvillingehallen.dk

Center for Børnelitteratur /Undervisnings-sites på HCA-portalen
Projektansvarlig: Professor Torben Weinrich.
Børn verden over kender H.C. Andersen, og skoler verden over bruger hans eventyr i undervisningen, især på de yngste klassetrin. Der læses, fortolkes, diskuteres, illustreres og dramatiseres.
Forestiller man sig, at en skoleklasse en bestemt dag på et bestemt tidspunkt sidder i Sydafrika og arbejder med Andersens eventyr, kan man være sikker på, at der på samme tidspunkt sidder hundredvis af børn andre steder i verden, som arbejder med forfatteren og sikkert også med det samme eventyr.
Man skal se to elever for sig, en i Sydafrika og en i Island, som i samme sekund farvelægger deres tegning af hyrdinden i eventyret Hyrdinden og skorstensfejeren.
Center for Børnelitteratur står for et nyt site på H.C. Andersen 2005-portalen, som henvender sig hovedsageligt til undervisere i grundskolen, og bliver det officielle undervisningssite i forbindelse med H.C. Andersen 2005. Indholdet vil være til orientering og inspiration for lærere og pædagogiske konsulenter m.fl., der planlægger et undervisningsforløb omkring H.C. Andersen.
På undervisningsportalen, som opdateres løbende med nyt materiale, vil man blandt andet kunne finde en række artikler til inspiration for undervisning, gode ideer fra skolernes arbejde med H.C. Andersen og rapporter fra diverse undersøgelser.
I samarbejde med Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet er der udarbejdet et arbejds- og inspirationsmateriale til grundskolelærere i hele verden. Formålet med projektet er at inspirere grundskolelærere til nye pædagogiske tilgange til H.C. Andersen. Materialet som bl.a. omfatter artikler om H.C. Andersens liv og værk, pædagogiske idéer, baggrundsstof samt en virtuel udstilling, lægges ud på 21 sprog. Materialet kan downloades gratis fra HCA2005 portalen her.

Sammen med tre skoler har man i efteråret 2003 gennemført omfattende pilotprojekter. I Danmark arrangeres seminarer løbende - og der udgives på DPUs forlag tre inspirationsbøger, som fordeles til alle folkeskoler i Danmark (alle udkommet).
"Pen og blækus - nye og gamle tingseventyr" 
"Børnene kyssede mig kærligt - H.C. Andersen og børnene" af Vibeke Stybe
"Det er ganske vist! Lærerens bog om H.C. Andersen"
Center for Børnelitteratur har ligeledes undersøgt danske skolelevers kendskab til H.C. Andersen. www.cfb.dk

Institut for Gymnasiepædagogik
Projektetansvarlige: Prof. Finn Hauberg Mortensen og lektor, dr. Phil. Harry Haue.
Som et landsdækkende institut med forpligtelse over for udviklingen af undervisningen i de gymnasiale uddannelser, ser DIG det som en væsentlig opgave at udnytte den store interesse for H.C. Andersen i almindelighed i en undervisningssammenhæng.
DIG har derfor etableret et samarbejde med H.C. Andersen 2005 med henblik på så bredt som muligt, at få H.C. Andersens værker til at indgå i et fagligt sammenspil og dermed i unge menneskers refleksioner. DIG har til formål at kunne styrke refleksionerne med fire initiativer:
- Udskrivning af en prisopgave om H.C. Andersen, som gymnasieelever i hele verden kan besvare.
- Præsentation af centrale sekundærtekster om H.C. Andersen på nettet.
- Udformningen af et on-line undervisningsforløb med tekster og billeder af og om H.C. Andersen til de gymnasiale uddannelser med henblik på at styrke det faglige sammenspil.
- Udgivelse af en undervisningsavis med centrale tekster af H.C. Andersen
DIG har, for at løse disse opgaver, nedsat en ottemands arbejdsgruppe, hvoraf to er ph.d.-stipendiater i H.C. Andersen-relaterede problemstillinger, inden for hhv. tekst- og mediepædagogik, med fokus på undersøgelse og udvikling af arbejdet med digteren i de gymnasiale uddannelser. Lederen af arbejdsgruppen er institutleder, professor Finn Hauberg Mortensen, der også på det internationale plan har en omfattende H.C. Andersen-forskning bag sig.
www.sdu.dk/Hum/dig 

Specialpædagogisk Forlag
I serien "Læseværkstedet"  er udkommet to bøger, henholdsvis "H.C. Andersens liv" af Kirsten Ahlburg og Karl Aage Kirkegaard og "Hille den!" med 8 udvalgte eventyr; begge foreligger også som lydbøger. Bøgerne bruges typisk af uddannelsesinstitutioner, som udbyder kurser i dansk som andetsprog, til folkeskolens specialundervisning samt FVU-undervisningen.
Udgivet august 2004.
www.spf-herning.dk

Gyldendal
"Andersen til 6. klasse" er et projekt, hvor alle danske skoler, til brug for børnene i 6. klasse, modtager en nyillustreret udgave af H.C. Andersens mest kendte eventyr i moderne retskrivning. Bogens forord er skrevet af den tidligere undervisningsminister, Ulla Tørnæs. Bogen udkom 3. marts i år og er suppleret med en netbaseret pædagogisk arbejdsplatform, der fungerer som inspirationskatalog for lærerne ved planlægning og gennemførelse af projektorienterede undervisningsforløb i H.C. Andersens univers (se www.hcandersen.gyldendal.dk). Netdelen indeholder også en elevdel til støtte for arbejdet med bogen hjemme og i skolen.

Illustrationerne er udført med stor indfølingsevne af Flemming B. Jeppesen, der i klassisk-naturalistisk stil har fortolket 29 af H. C. Andersens bedst kendte eventyr.
Illustrationer der vil finde deres selvfølgelige plads i kongerækken af ypperlige danske Andersen-illustratorer som Ib Spang Olsen og Svend Otto S.
Bogen er resultatet af et helt års intenst arbejde og indeholder i alt 156 illustrationer, hvoraf hovedparten er i farver.
27 af disse illustrationer foreligger nu indrammet og kan bookes til udstilling i biblioteker 14 dage ad gangen. Se mere på linket Udstilling på hjemmesiden.
 
Projektet er skabt i samarbejde med Undervisningsministeriet.
www.gyldendal.dk

Thorvaldsens Museum
Projektansvarlig: Kurator Annesofie Becker.
H.C. Andersen både levede for at skrive og skrev for at leve. Det er omdrejningspunktet i særudstillingen "At skrive er en kærlighedshandling - H.C. Andersens erobring af skriften", der vises på Thorvaldsens Museum. Ved at sætte fokus på selve skriveprocessen i det, der er udgangspunkt for hele Andersens forfatterskab, hans dagbøger og almanakker, giver Thorvaldsens Museum publikum mulighed for at komme helt tæt på grundbyggestenene i H.C. Andersens forfatterskab.
Se og lyt - her starter fortællingerne: I eventyret Prinsessen på Ærten ender den berømte ært på Kunstkammeret. I denne udstilling af et udvalg af H.C. Andersens dagbøger og almanakker er det H.C. Andersens egne skrifter, der kommer på museum. Dagbøgerne og almanakkerne udstilles i en særligt, eventyrligt udformet montre inspireret af H.C. Andersens papirklip. Montren er omgivet af en række lyttestole med øreklapper, der alle får deres egen fortælling: Et eventyr i den ene øreklap og en dag i dagbogen i den anden, læst op af nogle af de udpegede H.C. Andersen ambassadører på forskellige sprog. Når man sætter sig i stolen, får man fornemmelsen af, at man rejser til en anden verden. Dette rejsetema understreges af, at stolen når den klappes sammen, giver associationer til H.C. Andersens eventyr Den flyvende Kuffert.
Thorvaldsen og H.C. Andersen: Udstillingen vil på Thorvaldsens Museum også handle om H.C. Andersens forbindelse med billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsen hjalp H.C. Andersen gennem hans første skrivekrise i Rom i 1833-34, og hans forståelse for H.C. Andersens sind gav ham en særlig status i H.C. Andersens bevidsthed, der var afgørende for dennes forfatterskab. Thorvaldsen forblev hele livet H.C. Andersens mentor, læser og ven.
Udstillingen skal efter Thorvaldsens Museum vises i UNESCO's hus i Paris og være en del af den 33. UNESCO konference, der som et af sine hovedemner har bekæmpelse af analfabetisme. Udstillingen vises til sidst i det nye verdensbibliotek, Biblioteca Alexandrina i Alexandria, Ægypten.
Udstillingen er skabt i samarbejde med Undervisningsministeriet.
Udstillingsarkitekter: Damsbo & Ingemann Nielsen
Dialog: Forfatterne Paul Auster, Jens Andersen og Joakim Garff.
8. juni - 21. august 2005
www.thorvaldsensmuseum.dk

Amtscentrene i Danmark
Plakatkonkurrence for elever i folkeskolen og gymnasiet/HF. Der vælges en plakat for hvert amt, og de 16 plakater udgør samlet en billedfrise over H.C. Andersens liv. Alle plakater skabes som en collage med elevtegninger og synliggøres over hele landet. Annoncering af vinderne 2. april 2005. www.amtscentre.dk

Syddansk Universitet / Center for Narratologiske Studier.
Med titlen "When we get to the end we shall know more than we do now" afholdtes på Syddansk Universitet i Kolding d. 15.-17. august 2003 et internationalt symposium om H.C. Andersens eventyr og deres udfordring af fortællerteorien. Symposiet inddrog oplægsholdere fra universiteter i Danmark, Norden og Tyskland og blev dels afviklet med en række lukkede seminarer for forskere og ph.d. studerende dels med en række åbne forelæsninger for alle interesserede. Den efterfølgende udgivelse er berammet til primo 2005. www.humaniora.sdu.dk/narratologi

Formidlingscentret Assistens Kirkegård
Projektansvarlig: Centerleder Gitte Lunding Johansen.
H.C. Andersens sidste hvilested blev, efter eget ønske, begravet på Assistens Kirkegaard. I 2005 fejrer Kulturcentret Assistens digteren med en række formidlingsaktiviteter, temaomvisninger og skoletjenesteaktiviteter i løbet af året. Derudover udgives en række temahæfter om H.C. Andersen. Temahæfterne udkommer både på dansk og engelsk og vil omfatte:
1. "Historien om H.C. Andersens gravsted - uden digtning" af Gitte Lunding Johansen.
2. "'Døden jeg fornemmer, i alle mine Lemmer' - H.C. Andersen og Kirkegården" af Caspar Andreas Jørgensen.
3. "H.C. Andersen - Blandt Slægt og Venner" af Christoffer Jørgensen.
4. og et hæfte om H.C. Andersens brug af kirkegården som inspiration for en række fortællinger
Hæfterne vil være færdigtrykt forud for udstillingen "Med Døden som Rejsekammerat" der åbner 29. marts og kører til 18. december 2005. Entré 20 kr.
www.assistens.dk

Byens Børn
Projektansvarlig: Vicekontorchef i Byens Børn, Henny Rasmussen Cascino.
Projektet "Eventyrskulpturer" realiseres i et samarbejde mellem Byens Børn og Københavns og Frederiksberg kommune. Fem biblioteker, geografisk opdelt i de forskellige bydele, har valgt skoler og institutioner ud, hvor udvalgte børnegrupper med lærer eller pædagog, sammen med en professionel kunster, skal udarbejde eventyrskulpturer inspireret af H.C. Andersen. Seks kunstnere bliver tilknyttet projektet. Materialerne vil være alt lige fra skrot, gasbeton og keramik til træ, glas og maling.
Alle skulpturerne skal stå færdige til den 11. maj 2005, til fernisering i Islands Brygges Kulturhus 12. maj kl. 12. Henover sommeren vil udstillingen endvidere fungere som vandreudstilling bl.a. til udstilling på Halmtorvet i august (Se Kulturstaldene Halmtorvet, Danske Byinitiativer).
www.byensboern.dk
 
Forlaget Systime
Kontakt: Stefan Emkjær
"H.C. Andersen - tradition og modernitet" - biografi og bibliografi. En antologi, som er rettet mod de gymnasiale uddannelser og som - sideløbende med H.C. Andersen-tekster - indeholder analyser med en biografisk synsvinkel. Bogen inddeles i følgende tematikker:
- Rejsen: Det danske, det kosmopolitiske og den globale åbenhed.
- Mytedannelse, selviscenesættelse - og tvivl.
- Barnet og det barnlige.
- Natur, teknik og udvikling.
- Seksualiteten, kønnet, det homoerotiske og det androgyne.
- Drømmene, frygten og angsten.
- Døden, højdepunktet og forløsningen - eller "Kald du det en sørgelig historie".
Bogen suppleres af en web-side der indeholder ekstra materiale. Se siden linket nederst.
Redaktion Ivy York Möller-Christensen.
Bogen er udkommet - læs eventuelt mere om udgivelsen her
www.systime.dk/hcandersen 

Nordisk Institut, Aarhus Universitet
Med foredragsrækken "& Andersen" i efterårssemestret 2005 fokuseres der på Andersens liv i den danske litteratur efter hans død. Forfattere fortæller om deres inspiration fra Andersen, mens litterater fortæller om Andersens indflydelse på bestemte forfattere. Medvirkende: Bl.a. Klaus Rifbjerg, Peer E. Sørensen, Louis Jensen, Peter Adolphsen, Ib Michael.
www.hum.au.dk/nordisk/lokal

Syddansk Universitet / H.C. Andersen konference
H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet afholder i 2005 en international H.C. Andersen konference, som forventes at tiltrække 200 deltagere fra ind- og udland, samt resultere i en række videnskabelige papers til gave for fremtidig forskning omkring forfatteren. Fokus bliver H.C. Andersen som forfatter mellem børne- og voksenlitteratur. Konferencen finder sted 1.-5. august 2005, på Syddansk Universitet, Odense. Tilmeldingsfrist er blevet rykket til 28. april 2005.
www.andersen.sdu.dk

Børnekulturhuset Fyrtøjet
Projektansvarlig: Bestyrelsesformand Conny Stolberg-Rohr og daglig leder Ulla Englich.
"I hjertet af Andersen" ("Hearts of Andersen") er en stor hjerteformet eventyrinstallation, der sender børn (og voksne) ud på en eventyrrejse i Andersens liv og eventyr (Snedronningen, Grantræet, Kærestefolkene og Den standhaftige Tinsoldat) - samt i deres eget liv. Her mødes de kontraster, der ofte præger H.C.Andersens eventyr: Rå natur overfor forfinet kultur, ild og varme overfor is og kulde og det 'beskidte' overfor det 'pæn'.
H.C.Andersen var i sin barndom, ungdom og voksenliv omgivet af både gode, onde kolde og varme hjerter, og Thomas Wolsing, kunstneren bag hjerteinstallationen, udtaler hertil: "Et hjerte bliver udsat for en masse genvordigheder og går så grueligt meget igennem. Men uanset hvor vi er i livet, har vi hjertet med os og i stadig forvandling."
Således kan børn og voksne i Fyrtøjets "I Hjertet af Andersen" opleve et kunstnerisk rum med plads til forvandling. De kan, udstyret med en lille hjerteæske, gå på opdagelse i Andersens eventyr -og i deres eget liv. De kan opleve levende eventyrfortælling af H.C.Andersens vidunderlige eventyr (Snedronningen), de kan udfolde deres kreative evner i HCA- eventyrtegning og maleri og de kan blive sminket og klædt ud som HCA-eventyrfigurer. 
Fyrtøjet har ligeledes indledt  samarbejde  med Odenses venskabsby Funabashi. I april 2005 sættes således Fyrtøjets eventyrinstallation 2002/03, Tommelise, op i Funabashis H.C. Andersen Park/ Børnekulturhuset ved scenograf Frands Christiansen.
www.fyrtoejet.com

Université Paris Sorbonne-Paris IV (Frankrig)
Internationalt kollokvium. Marc Auchet, professor i dansk ved Sorbonne i Paris og oversætter af H.C. Andersen, planlægger et internationalt kollokvium om H.C. Andersen. Det afholdes på universitetet i Paris med ca. 20 gæstende forskere. Formålet er at øge interessen for H.C. Andersen i Frankrig, hvor der ikke hidtil har været nævneværdig Andersen-forskning. 17.-18. juni 2005.
www.paris4.sorbonne.fr

Universität Wien (Østrig)
Prof. Sven Hakon Rossel forestår en international konference ved Universitetet i Wien. Arrangører er Institut für Skandinavistik. Fokus bliver på oversættelsen af Andersens værker til andre sprog og kulturer. Tre kendte oversættere fra tre sprogområder: Marc Auchet (Frankrig), W. Glynn Jones (Storbritannien) og Gisela Perlet (Tyskland) medvirker. En praksisorienteret workshop giver indblik i problematikkerne. Sideløbende viser Bymuseet i Wien en udstilling om H.C. Andersen i Østrig, baseret på Odense Bys vandreudstilling, men suppleret med lokalt materiale.
27.- 29. oktober 2005.
www.univie.ac.at

The Flying Suitcase  (Irland, Storbritannien)
Alle 5. klasser i Irland og Storbritannien får mulighed for at modtage "Den flyvende kuffert", som indeholder eventyrbøger af H.C. Andersen, film med Andersens eventyr, papirklip og generel information om Danmark, samt undervisningsmateriale udarbejdet af Center for Børnelitteratur. Kufferterne skal inspirere eleverne til at skrive deres egne eventyr. Den bedste klasse vil blive udvalgt og vinder en rejse til Danmark. Danmarks Turistråd i Storbritannien og Irland i samarbejde med The Guardian / The Observer. Tilmelding til projektet mellem september 04 og februar 05: september 2005. Finalen afvikles i februar og vinderklassen besøger Danmark i april-maj 2005. Projektet er baseret på et pilotprojekt udført af Danmarks Turistråd i Benelux i 2003.
Læs mere om projektet her.

Forlaget Anaya (Spanien)
Billigbogsudgave af otte af H.C. Andersens eventyr, som rettes mod de spanske skoler i forbindelse med det undervisningsprojekt, som Center for Børnelitteratur har iværksat for H.C. Andersen 2005 Fonden. Projektet koordineres af Den Danske Ambassade i Spanien i samarbejde med det spanske undervisnings- og kulturministerium.
www.anaya.es

Berliner Märchentage (Tyskland)
Märchentage er en berømmet institution, der har arrangeret eventyrmåneder i Midt  - og Nordtyskland, med Berlin som centrum, gennem 14 år. I 2005 forvandler Berliner Eventyrdagene sig til H.C. Andersen eventyrdage, "Lykkens Galocher" for at ære den store eventyrdigter. Hermed vender Berliner Eventyrdage tilbage til sit udgangspunkt, idet dagene blev initieret i 1990 i anledning af H.C. Andersens fødselsdag. Med "Lykkens Galocher" drager verdens største eventyrfestival på turne i hele Tyskland fra den 22.10.05 til den 02.11.05. Som flot afslutning kommer H.C. Andersen eventyrdagene til Berlin under overskriften "Hele verden kommer til Berlin". Arrangøren Märchenland e.V. præsenterer H.C. Andersens værk i tidsrummet 03.11.05 til 13.11.05 med mere end 1000 arrangementer, på over 300 steder, i alle kunstgenrer og for alle aldersklasser. Begivenhederne omfatter:
Oplæsninger, teater og musik.
Et internationalt H.C. Andersen-symposium.
En landsdækkende børnekonkurrence med H.C. Andersen som tema.
Ugentlige eventyrtimer i visse skoler.
Efteruddannelse i H.C. Andersens forfatterskab for tyske skolelærere.
370 biblioteksarrangementer, også for voksne.
Filmkavalkader.
Udstillinger i samarbejde med den pædagogiske museumstjeneste. Diverse VIP-begivenheder.

Aktiviteterne finder sted året rundt, dog med særligt aktivitetsniveau i november 2005.
www.berliner-maerchentage.de

"Andersen Awards" - Preschool Education Magazine (Kina)
I løbet af 2004 vil "Preschool Education" - hver måned producere en speciel artikel om H.C. Andersens indflydelse på børneuddannelse. Initiativet vil blive fulgt op af talrige konkurrencer, som vil finde sted i 2005 med en endelig nominering medio 2005. Priserne inkluderer blandt andet "Andersens Familie Pris", der går til familier, som bedst udnytter H.C. Andersen som inspiration i deres daglige liv; "Den grimme Ælling Prisen" der bliver givet til børn for den mest originale historie, og "Andersen Kunst Prisen" som går til børn for det bedste kunstværk i form af for eksempel et maleri, papirklip og så videre. "Andersen Awards" henvender sig således til børn, lærere, professionelle forfattere, familier m.v.
www.hsin-yi.org.tw/preschool

Beijing Pedagogical University / Preschool Education Magazine (Kina)
Med titlen "Educational Research Inspired by Andersen" er det intentionen at undersøge relationen mellem børns læsevaner og individets udvikling ved at anvende H.C. Andersen. Sigtet er at analysere, hvorledes børn opfatter samfundet og forstår kulturelle normer via eventyr: At se på hvilken måde H.C. Andersens fortællinger influerer børns selvopfattelse, deres interesse for at læse, deres læsevaner m.v. Undersøgelsen vil benytte sig af statistik, praktisk research, aldersdifferentierede materialer, læseplaner, andre internationale undersøgelser o.l.
www.bnup.com.cn / www.hsin-yi.org.tw/preschool

Fine Art and Calligraphy Teaching Section of China National Children's Foundation (Kina)
Med projektet "Andersen in My Dreams" skal kinesiske børn fra land og by, samt børn som er handicappede, forældreløse eller fra ganske almindelige kår tegne Andersen-inspirerede drømme og på denne måde udforske og vise drømmepotentialet i Andersens universale fortællinger. Tegningerne skal reflektere barndommens mange aspekter og sociale omstændigheder. Et udvalg af billederne - hvis ikke alle - vil efterfølgende blive vist på et centralt sted i Beijing.

Beijing Century Junlai Education & Culture Development Company Ltd. (Kina)
"Andersen 200th Anniversary Forum" er titlen på en konference, som ud fra et akademisk perspektiv skal undersøge, hvorledes H.C. Andersens forfatterskab har indflydelse på den globale ungdomskultur. Da konferencen har et specifikt uddannelsesperspektiv for øje, vil tematikker som H.C. Andersens eventyr studeres i relation til børnepsykologi, TV, børnelitteratur, uddannelse m.v. Konferencen afholdes i Beijing i foråret 2005.
H.C. ANDERSEN 2005 har taget initiativ til et langsigtet undervisningsprojekt, der skal komme danske børn og unge til gode og styrke og udvikle undervisningen i og om H.C. Andersen.
I begyndelsen af 2003 gav H.C. ANDERSEN 2005 således penge kroner til et undervisningsprojekt, hvoraf Center for Børnelitteratur har fået den ene halvdel til initiativer målrettet folkeskolen, og Dansk Institut for Gymnasiepædagogik den anden halvdel til forskning i H.C. Andersen som undervisningsemne på det gymnasiale område.

Academy of Educational Science, Section of Children's Education (Kina)
Undervisnings-relateret forskning. Elaborering over forsknings-emener og udgivelser af resultaterne som trykte publikationer.
Ideen er at etablere en forskning, der undersøger relationen mellem børns læsevaner og udviklingen af den individuelle personlighed ved at anvende H.C. Andersen som omdrejningspunkt. Målet er at analysere, hvordan børn forstår samfundet og dermed at forstå de kulturelle normer, der er forbundet med at læse eventyr.
Forskningen vil blive inddelt i seks adskilte emner:
1. Hvordan opfatter moderne kinesiske børn Andersens univers.
2. Hvordan opfatter forskellige aldersgrupper indholdet af udvalgte historier.
3. Hvordan påvirker alder læsevanerne.
4. Hvilken indflydelse har Andersens historier på børns interesse for at læse bøger.
5. Hvilken indflydelse har Andersens historier på måden børn opfatter dem selv på.
6. Hvilken indflydelse har Andersens historier på udviklingen af børns personligheder.
Forskningen vil blive baseret på statistik, praktiske forsøg, alders-differentieret materiele, læseplaner og parallelle underkategorier inden for forskningen. Suppleret med internationale forskningsresultater, såfremt der foreligger nogen.


Logo-samarbejder

Den Europæiske Skole, Karlsruhe

Den Europæiske Skole Karlsruhe planlægger den samlede, nationale forelæsningsdag under overskriften "H.C. Andersen", organiseret af avisen Die Zeit. Det er hovedsagelig "Juletræet" på seks forskellige sprog, der læses. Eleverne arbejder med følgende projekter: Højtlæsning af egne eventyr. De ældste klasser læser for de mindre. Højtlæsning og analyse af et Andersen-eventyr af og til finske elever. En teatergruppe opfører "Svinedrengen" på fransk og tysk i børnehaver. Læsninger: de ældste klasser læser Andersen på tysk, engelsk, fransk, italiensk, dansk, svensk, finsk og hollandsk for de mindste. "Eventyr for alle sanser". Mødre fra skolens fem sprogafdelinger læser for skolens førsteklasser i biblioteket. Sted: Europäische Schule Karlsruhe.
Information: .
www.eskar.org

Colombo Children's Book Society (Sri Lanka)
Projektansvarlig: Dr. Dhammadesha Ambalampitiya
Colombo Children's Book Society er en frivillig organisation, der har som mål at bekæmpe analfabetisme i Sri Lanka. I anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag organiserer de adskillige arrangementer. I blandt disse aktiviteter er at oprette adskillige 'læsecentre' for børn, at udgive H.C. Andersen børnebøger, samt at planlægge en national teater- og essay-konkurrence om H.C. Andersen.
Der har siden 1985 været en fast tradition for at fejre H.C. Andersens fødselsdag både på radio og tv, portrætterende artikler i lokale dagblade, foredrag landet over og en række aktiviteter for børn.
I år skydes altså den 21. fejring i gang 2. april, og allerede 12. marts 2005 indledtes hvad kaldes "HCA DAY's Leader's Training Programme", hvor 150 særligt udvalgte børn fra alle dele af landet deltager. Der arrangeres også en sommerlejr med H.C. Andersen som tema for over 2000 af Sri Lankas børn. I forbindelse med fejringen åbnede desuden et HCA Børnebibliotek Kadawatha - Colombo Children's Book Society har indtil videre etableret over 700 børnebiblioteker rundt om i Sri Lanka.

Karin Elver / Københavns Amt
Projektansvarlig: Karina Elver.
Kgl. Balletdanser og koreograf Karina Elver besøger i foråret 2005 Danish Indian Children Home i byen Arni i delstaten Tamil Nadu. I to måneder skal hun undervise institutionens ca. 30 piger i alderen 4-13 år i klassisk vestlig ballet. Som led i undervisningen skal børnene opføre et H.C. Andersen eventyr som danseteater i Arni og på skoler i området. I efteråret 2005 vil oplevelserne fra Indien blive præsenteret for et dansk publikum. I samarbejde med Jesper Boysen vil projektet da fungere som et formidlingsprojekt rettet mod danske skolebørn. Dette kommer til at ske i form af et sammensat kulturtilbud til børnehaver, skoler, biblioteker og relevante organisationer.
http://hjem.get2net.dk/karina_elver

Irish Film Institute (Irland)
Ansvarlig: Alicia McGivern, Senior Education Officer
Med udgangspunkt I fejringen af H.C. Andersens 200 års jubilæum vises et filmprogram for skoleelever bade i Dublin og andre steder i landet. Projektet samarbejder med Visitdenmark's
Undervisningsprojekt "The Flying Suitcase".
www.fii.ie

Center for Børne- og Ungdomslitteratur i Salamanca (Spanien)
Centret udgiver en folder om H.C. Andersens liv og værk v. Johan de Mylius.
Centret, der er etableret med støtte fra fonden Fundacíon German Sánchez Ruipérez, er en meget anerkendt og velanset institution i Spanien inden for børne- og ungdomslitteratur og fremme af læsning generelt.
Aktiviteterne for et generelt publikum samt skolelever fandt sted i forbindelse med visningen af Odense Bys vandreudstilling har fundet sted i januar - februar 2005.
www.fundaciongsr.es


HCA arrangementer på universitet i Catania
15. april 2005 afholdte universitet en konference. På programmet er bl.a. den italienske H.C. Andersen oversætter Bruno Berni og Enrico Giannetto. Sidstnævnte talte om H.C. Andersen og H.C. Ørsted.

Foredragene blev krydret af en koncert med Griegs H.C. Andersen sange og arier af Weyse, Rung og Hartmann.  Desuden blev udstillingen "I nuovi vestiti della imperatrice" vist med billeder af malerinden Nina Hausmann.

20. april 2005 havde universitet planlagt et kulturelt arrangement med titlen: "Omaggio a H.C. Andersen". Denne aften blev ligeledes suppleret med en koncert samt oplæsning af "L'usignolo" ved Angelika Teichmann.

River & Rowing Museum (Storbritannien)

The River & Rowing Museum, Henley, er dedikeret til floden Themsen, rosport og byen Henley. Museets undervisningsafdeling varetager en serie begivenheder og kreative aktiviteter for børn, unge og deres familier. I efteråret 2005 tilbyder museet en række aktiviteter inspireret af H.C. Andersen - både for børn og voksne. For mere information: www.rrm.co.uk.