SP: Hvad er HCA2005 Fonden?
SV: H.C. Andersen 2005 Fonden blev stiftet 2004. Fonden planlægger, koordinerer og formidler hele fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag i 2005. Fonden har til formål at udbrede kendskabet til H.C. Andersens liv og værk. Fonden støtter en lang række arrangementer inden for kunst og kultur, undervisning og turisme i forbindelse med fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag - både nationalt og internationalt. I Danmark begynder fejringen med en åbningsweekend den 1.-3. april 2005, og slutter den 6. december 2005.

SP: Hvem sidder i H.C. Andersen 2005 Fondens bestyrelse?
SV: Bestyrelsen har følgende sammensætning: Direktør Poul Bache, Kunststyrelsen (formand), rådmand Jørgen Lund, Odense Kommune, amtsborgmester Jan Boye, Fyns Amt, koncern-informationschef Niels Jørgen Langkilde, MTG, adm. direktør Peter Højland, Bikubenfonden, direktør Kay Dam Steffensen, Bikubenfonden, film- og sceneinstruktør, Kaspar Rostrup, event-turismechef i Danmarks Turistråd, Lars Blicher-Hansen.

SP: Hvem sidder i H.C. Andersen 2005 Fondens sekretariat?
SV: Konstitueret sekretariatschef Mette Sigaard, kunstnerisk konsulent Lars Seeberg, programansvarlig Jakob Steen Olsen, programkoordinator Helena N. Jørgensen, erhvervsjurist Thomas Abildtrup, projektkoordinator Louise Just, sekretær Helle Vandet Nielsen, sekretær Karin Krohn Sarris, assistent Lone Kjær. Herudover er Have PR & Kommunikation som ansvarlig for kommunikation og PR.

SP: Hvor kommer den økonomiske støtte til H.C. Andersen 2005-projektet fra?
SV: Bag fonden står den danske stat ved Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, Odense Kommune, Fyns Amt, der sammen med Københavns Kommune har ydet støtte på 150 mio. kr., og Bikubenfonden, der har støttet fonden med 80 mio. kr.

SP: Hvordan er den økonomiske støtte fordelt?
SV: Støtten på i alt 230 mio kr. er fordelt på følgende måde:
181 mio.kr. til uddeling
25 mio. kr. til sekretariatet (2001-2006)
24 mio. til PR, kommunikation, marketing og website i perioden 2001-2006, fordelt som nedenfor pr. 26/8-04:
    
Udarbejdelse af logo: 232.000 kr.
Varemærkeregistrering, DK: 11.000 kr.
Div. præsentationsmateriale (tryksager,
presseinformation, film, brochurer mv.) 3.927.000 kr.
Nationale og internationale pressemøder, presseture: 1.061.000 kr.
Dokumentation og evaluering af HCA 2005: 964.000 kr.
Samarbejdsaftaler med danske ambassader i udlandet,
repræsentationer, danske kulturinstitutter samt
internationale PR- og reklamebureauer: 4.377.000 kr.
Oversættelser, ambassadørudnævnelser. 224.000 kr.
Opbygning af IT_portal, redaktør, hosting,
optimering, drift, researcharbejde, 2001-05: 8.621.000 kr.
Samarbejdsaftaler om PR og kommunikation, 2001-05: 2.615.000 kr.
Uforudsete udgifter, 8, 2 procent af budgettet: 1.968.000  kr.
I alt:  24.000.000 kr.

Midlerne til uddeling fordeler sig således:
115 mio. kr. til kunst og kultur
16 mio.kr. til uddannelse
13 mio. kr.  til danske turismeprojekter
10 mio. kr. til international turismemarkedsføring
27 mio. kr. åbning        
Yderligere detaljer om støttefordeling kan ses på www.hca2005.dk

SP: Kan man stadig søge om finansiel støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden?
Nej, desværre. Midlerne er på nuværende tidspunkt disponeret. Deadline for indsendelse af ansøgninger var 2. april 2003. H.C. Andersen 2005 Fonden har dog mulighed for at indgå logosamarbejde - dvs. optage arrangementer i den officielle fejring med ret til at bruge H.C. Andersen 2005 Fondens logo. Anmodninger foretages skriftligt.
 
SP: Hvad er H.C. Andersen-åbningsweekenden og hvorfor afholdes den?
SV: Åbningsweekenden, kaldet Eventyrweekenden, finder sted i dagene 1.-3. april 2005 og starter fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag. Andersen havde fødselsdag den 2. april og ville altså være fyldt 200 år i 2005.

SP: Hvad sker der i åbningsweekenden d. 1.-3. april 2005?
SV: Der afholdes forskellige officielle arrangementer i Odense og København.  Torsdag den 31. marts  Odense er der premiere på Kender du Svimmel? på Odense Teater. I København starter festlighederne starter fredag den 1. april med en uropførelse af Peberrodssuppe og fyldt kålhoved på Det Kongelige Teater for indbudte gæster. Samme dag fejres Andersen i Odense Koncerthus og med et stort fyrværkeri med de verdenskendte franske fyrværkere Groupe F.
Den 2. april, på selve H.C. Andersens fødselsdag, overrækkes Odense Bys H.C. Andersen pris på 50.000 Euro i Odense. Indbudte gæster som den danske kongefamilie, kongehuse fra udlandet, HCA-ambassadører og øvrige VIP-gæster besøger byen, hvor der også vil være rockkoncert og fødselsdagsfest i gaderne. Om aftenen løber det store internationale tv-show Once upon a time af stablen i Parken i København - med transmission til hele verden. Her er der åbent billetsalg. Om søndagen den 3. april er alle de mange HCA-ambassadører og indbudte gæster indbudt til reception på Københavns Rådhus.

SP: Hvad er HCA-abc Fonden?
Med H.C. Andersen 2005 Fonden som løftestang skal HCA-abc Fonden, som blev stiftet i april 2004 af Bikubenfonden, bidrage til at bekæmpe analfabetisme på verdensplan.
HCA-abc Fonden har til formål at generere midler til det humanitære arbejde indgået et formelt samarbejde med H.C. Andersen 2005 Fonden om at udnytte de kommercielle muligheder, der eksisterer i forbindelse med fejringen i 2005.

SP: Hvad er HCA-ambassadørernes opgaver?
SV: En H.C. Andersen ambassadør er en kendt personlighed, som har sagt ja til at udbrede kendskabet til H.C. Andersen i forbindelse med fejringen, ligesom de også har takket ja til at arbejde for HCA-abc Fonden. Af fonden får de en nål og æren - altså ingen penge - for at være ambassadører.

SP: Hvem er udnævnt til HCA-ambassadører?
SV: H. C. Andersen-ambassadørerne repræsenterer H.C. Andersen 2005-fejringen i deres respektive lande. På H.C. Andersen-fejringen officielle hjemmeside findes en kort profil af alle de HCA-ambassadører, som hidtil er blevet udnævnt.

SP: Hvad sker der resten af året indtil afslutningen den 6. december i Odense?
SV: Fejringen fortsætter året ud med en række kulturprojekter i både Danmark og udlandet.