Formål
Med H.C. Andersen som løftestang skal HCA-abc Fonden, som blev stiftet i april 2004 af Bikubenfonden, bidrage til at bekæmpe analfabetisme på verdensplan. En særlig vægt vil blive lagt på børn, unge kvinder og etniske i udviklingslande. Fonden vil også støtte projekter af særlig karakter for eksempel uddannelse af lærere, skoleophold, udvekslingskurser, symposier samt projekter, der kan sikre en faglig ekspertise.

Analfabetisme
Analfabetisme er et enormt problem på verdensplan, og næst efter sult, fattigdom, krig og sygdom er manglende læse- og skrivefærdigheder blandt de faktorer, der forhindrer menneskets udvikling allermest. Ifølge UNESCOs Institut for Statistik findes der i dag omkring én milliard analfabeter i verden, hvoraf 15 procent er børn. I en verden, der i stadigt stigende grad er baseret på kommunikation, bliver det samtidig sværere for det enkelte menneske at overleve, hvis ikke man kan læse og skrive. Det er for at yde et bidrag til bekæmpelsen af dette omfattende sociale problem, at Bikubenfonden har stiftet HCA-abc Fonden.

At omdrejningspunktet for fondens arbejde er H.C. Andersen hænger sammen med tre ting:

1. Han er en af verdens mest læste forfattere.

2. Hans universelle og arketypiske fortællinger om magt, kærlighed, tro, had, liv og død er afgørende for de kommende generationers udvikling til tolerante borgere i det globale samfund. Det er ganske enkelt vigtigt, at såvel børn som voksne har et indgående kendskab til H.C. Andersen, og de værdier han repræsenterer.

3. Man skal kunne læse og skrive for at forstå H.C. Andersen.

Hertil kommer at HCA-abc Fonden, i forbindelse med digterens 200-års jubilæum, ønsker at skabe et varigt og værdigt eftermæle for H.C. Andersen efter 2005-fejringen.

H.C. Andersen 2005 sætter gang i utroligt mange positive aktiviteter med Andersen som tema, og det er derfor naturligt at skabe en platform, som efter 2005 fortsat kan være med til, i digterens navn, at udbrede budskabet problemet ved analfabetisme i digterens navn.

Strategiske samarbejdspartnere
HCA-abc Fonden har for at generere midler til det humanitære arbejde indgået et formelt samarbejde med H.C. Andersen 2005 Fonden om at udnytte de kommercielle muligheder, der eksisterer i forbindelse med fejringen i 2005.

Alle virksomheder, der således ønsker at benytte sig af H.C. Andersen 2005 Fondens officielle logo (eller HCA-abc Fondens eget logo), skal betale en royalty til HCA-abc Fonden af de produkter, der bærer logoet. Der er allerede nu indgået aftaler med en del danske virksomheder og flere er på vej.

Disse virksomheder er således med til at bakke op om HCA-abc Fondens formål, som er at støtte igangværende og nye initiativer og projekter til bekæmpelse af analfabetisme på et globalt plan.

HCA-abc Fonden vil arbejde tæt sammen med eksisterende humanitære organisationer til bekæmpelse af analfabetisme. Fonden har i den forbindelse allerede indledt en tæt dialog med såvel Unicef som UNESCO og flere organisationer vil blive inddraget i den kommende tid.

HCA-abc Fonden planlægger også at igangsætte egne projekter til bekæmpelse af analfabetisme.

Baggrund
Bikubenfonden har med en donation på 80 millioner kroner i forvejen status som eksklusiv, privat samarbejdspartner i forbindelse med HCA2005. Det er denne eksklusivitet, som Bikubenfonden har stillet til rådighed for HCA-abc Fonden.

Se også: http://www.andersenabc.org