Økonomisk støttet af HCA2005

Aarhus Kunstmuseum ARoS
Udstillingen "Fairy Tales Forever" er en hyldest til H.C. Andersen. I samarbejde med Galleri Andersen sætter ARoS Aarhus Kunstmuseum sætter, sammen med 25 internationalt anerkendte kunstnere fra hele verden, fokus på H.C. Andersens liv, hans fantastiske digterværk og på fantasiens og magiens universelle kræfter.
Denne hyldest fra samtidskunsten til eventyrdigteren omfatter fotografi, video, installation, maleri og skulptur. De medvirkende kunstnere er: Ghada Amer (Egypten/USA), Hong Hao (Kina), Mona Hatoum (Palæstina/ England), William Kentridge (Sydafrika), Jeff Koons (USA), Tony Matelli (USA), Takashi Murakami (Japan), Ernsto Neto (Brasilien), Tony Oursler (USA), Jorge Pardo (Cuba / USA), Grayson Perry (England), Pipilotti Rist (Schweiz), Chiharu Shiota (Japan), Tabaimo (Japan), Lin Tianmiao (Kina), Qiu Zhijie (Kina), Kara Walker (USA) samt Peter Land/ Jeanette Schou, Christian Lemmerz, Julie Nord, Kirstine Roepstorff, Tal R og Kathrine Ærtebjerg (Danmark).

Med udstillingens titel, "Fairy Tales Forever", ønsker ARoS at understrege det eviggyldige og universelle i H.C. Andersens fortællinger, men også at pointere, at det eventyrlige til stadighed er en kilde til kunstnerisk virksomhed. Med udstillingen ønsker museet at vise, hvilke eksistentielle og kunstneriske spørgsmål - private som universelle - digteren og hans eventyr rejser hos moderne kunstnere med forskellige baggrunde og forskellige tilgange til kunst.
Udstillingen åbner sammen med Århus Festuge den 26. august 2005 og løber til 31. december 2005.

www.aros.dk

Vestsjællands Kunstmuseum
Projektansvarlig: Museumsinspektør Christine Buhl Andersen, Vestsjællands Kunstmuseum.
På Vestsjællands Kunstmuseum kan man opleve udstillingen "Skyggen" med deltagelse af godt 20 kunstnere fra den globale kunstscene herunder bl.a. Brasilien, Japan og USA. Hele Vestsjællands Kunstmuseum tages i brug ved denne lejlighed, hvor mødet mellem den aktuelle billedkunst og H.C. Andersens fortælling "Skyggen" vil inddrage såvel videokunst, installation, maleri, skulptur som fotografi. Flere af de inviterede kunstnere forholder sig direkte til teksten og skaber deres værk specielt til udstillingen.
"Skyggen" er en af H.C. Andersens mest komplekse og dunkle fortællinger og er et højdepunkt i dansk romantisk litteratur. Med museets og Sorøs særlige tilknytning til romantikken og H.C. Andersen er det oplagt for Vestsjællands Kunstmuseum at sætte det romantiske tema i forhold til den aktuelle kunst. Historien handler om forholdet mellem en lærd mand og hans dæmoniske skygge, som forlader ham under et ophold i Italien. Skyggen optræder som en dobbeltgænger og ender med at tage magten fra ham og blive gift med en prinsesse, mens han selv går under.
Historien indeholder universelle problemstillinger om eksistentiel splittelse, kampen mellem godt og ondt og forholdet mellem illusion og virkelighed. Læst i dag synes eventyret også at rumme aktuelle psykologiske og politiske dimensioner. Mens nogle kunstværker på udstillingen især vil forfølge skyggen som et æstetisk, visuelt fænomen, f.eks. i fotografiske forsøg på at "fange skygger", går andre kunstværker ind i skyggen og dens symbolske betydning. Her bliver der f.eks. tale om et møde med dobbeltgængeren og skyggen som et symbol på en dæmonisk underbevidsthed. Eller skyggerne sættes i forbindelse med irrationelle fænomener som f.eks. terror, der kan forurolige mennesker i dag. Udstillingen støttes af Vestsjællands amt.
Udstillingen følges af et billedrigt katalog med kunstnerpræsentationer og essays. Også et større formidlingsprogram sættes i værk i forbindelse med udstillingen. Skoletjenestens tilbud under udstillingen afvikles intensivt i august 2005 og bydes ud til skolerne i januar 2005.

De deltagende kunstnere på udstillingen er:
Vito Acconci (USA) - Stig Brøgger (DK) - Sophie Calle (Frankrig/USA) - Povl Christensen (DK) - Willie Doherty (Nordirland) - Jeannette Ehlers (DK) - Spencer Finch (USA) - Douglas Gordon (Skotland) - Hanna Haaslahti (Finland) - Arturo Herrera (USA) - Yoshihiko Ito (Japan) - Per Bak Jensen (DK) - William Kentridge (Sydafrika) - Joachim Koester (DK) - Julie Nord (DK) - Stefan Saffer (Tyskland) - Regina Silveira (Brasilien) - Kunié Sugiura (Japan/USA) - Karina Peisajovich (Argentina) - Kara Walker (USA) - Andy Warhol (USA)

Der er åbent for offentligheden fra den 28. maj kl. 14.00. Herefter er der åbent i museets almindelige åbningstid (tirsdag?søndag, kl. 11-17) frem til den 4. september 2005.
www.vestkunst.dk

Brandts Klædefabrik
Projektansvarlig: Direktør Karsten Ohrt, Kunsthallen Brandts Klædefabrik.
Kunsthallen Brandts Klædefabrik præsenterer i samarbejde med Kunsthalle Kiel, Landesgalerie Linz og Vestsjællands Kunstmuseum Sorø det internationale udstillingsprojekt "Skyggespil", der fra 2005 til 2006 vil blive vist både i Danmark, Tyskland og Østrig.
Det fælles projekt tager udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr "Skyggen" fra 1846/47, som på en gang er et højdepunkt i dansk romantisk litteratur og samtidig en af Andersens mest komplekse og dunkle tekster. Mere end 25 internationale samtidskunstnere, fra den vestlige såvel som andre dele af verden, vil vise værker der forholder sig til eventyret.
Med vægt på f.eks. dobbeltgængermotivet eller skyggen set som et spor efter virkeligheden sættes kunstværkerne overfor teksten om den lærde mand, der mister magten, kærligheden og livet til sin egen dæmoniske skygge. Flere af kunstnerne skaber deres kunstværk specielt til museet i Sorø i dialog med teksten.
Udstillingsprojektets mål er at nå rundt om hele den omfattende billedrigdom i skyggefortællingen og lade den indgå i en levende dialog med den internationale samtidskunst.
De to institutioner vil i henholdsvis Sorø og Odense skabe hver deres udstilling. I Sorø vil hele Vestsjællands Kunstmuseum blive taget i brug til udstillingen, ligesom også byen med sin historiske tilknytning til H.C. Andersen og romantikkens tid søges inddraget.
Med inddragelse af international videokunst, fotografi, installation, maleri og lydkunst skaber en dialog med eventyret. Kunstnere fra Asien, USA, Europa og Afrika vil forholde sig til såvel de visuelle, som de psykologiske og politiske dimensioner, der kan rummes i eventyret, når det læses i dag.
Udstillingen "Skyggespil. Skygge og lys i samtidskunsten - en hommage til H.C. Andersen" vises fra den 28. maj til den 28. august.
www.brandts.dk

Nikolaj Udstillingsbygning
Projektansvarlig: Udstillingsleder Elisabeth Delin Hansen; kurator Ann Lumbye Sørensen.
Nikolaj Udstillingsbygning markerer H.C. Andersen 2005 med en nytolkende udstilling, der sætter spot på, hvordan H.C. Andersen fungerer som fælles referencepunkt på tværs af tid og kultur.
Udstillingen vil bl.a. omfatte værker af konceptkunstneren Joseph Kosuth, der undersøger forholdet mellem sprog, billeder og kontekst, og værker af kunstnerparret Ilya og Emilia Kabakov, som tematiserer erindring og eksistens, visualiseret gennem billeder, tekst og rum.
Joseph Kosuth var en af pionererne inden for den amerikanske Concept Art i tresserne og hans værker, hvor ord og billede danner et labyrintisk netværk, har siden været et referencepunkt for samtidskunsten. Han planlægger nu en installation til Nikolajs Øvre Galleri.
Værket vil konstruere et komplekst net af relationer mellem H.C. Andersen og Søren Kierkegaard. Desuden arbejder han på et udendørsprojekt i hvid neon til Nikolajs mure, hvor udgangspunktet er en tekst af H.C. Andersen.
Til Nikolajs tidligere store kirkerum planlægger Emilia og Ilya Kabakov et projekt med titlen "The Enchanted Night", hvor lag af virkelighedsniveauer som en russisk dukke, opbygger en evig usikker balance mellem realitet og eventyr.
Ilya Kabakov er kendt som en af Ruslands mest interessante kunstnere på den internationale kunstscene, hvilket ikke mindst skyldes hans evne til at skabe egne universer - ikke ulig Andersens.
Udstillingen vises fra 17. juni til 28. august 2005.
www.nikolaj-ccac.dk

GL STRAND
Projektansvarlig: direktør Helle Berhndt.
En labyrintisk installation bryder de vante udstillingsrammer med lys, lyd, billede, tekst og performance af fem skuespillere, når Gl Strand i februar 2005 åbner dørene for "H.C. Andersens Eventyrlige Labyrint" - en nutidig rejse i lys og lyd. 'Labyrinten' er skabt af den engelske kunstner Steven Scott, der forvandler Kunstforeningens tre etager til en totalinstallation med stemningsladede rum- og lysinstallationer.
I Steven Scotts installation vil publikum få oplevelsen af at bevæge sig gennem en labyrint - en metafor for H. C. Andersens kringlede vej gennem livet mod anerkendelse og berømmelse.
I labyrintens rum og passager vil fem skuespillere få H.C. Andersen til at træde frem i kød og blod i selskab med personligheder, der krydsede digterens vej. "H.C. Andersens Eventyrlige Labyrint" lægger ramme om en oplevelse, der vil appellere til alle sanser og på nye måder lade publikum komme tæt H. C. Andersens liv, tanker og eventyr. Udstillingen overføres til Berlin.
Udstillingen løber fra 19. februar til 24. april 2005.
www.glstrand.dk

Nordjyllands Kunstmuseum / China Cultural Administration Society
Kontakt: Birgit Hessellund.
"H.C. Andersen på kinesisk" bliver den største udstilling af kinesisk samtidskunst, der nogensinde er vist i Norden. Udstillingen præsenteres på Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, hvor 27 kunstnere viser knap 100 værker. Kinesisk samtidskunst omfatter en stor variation af udtryk, fra de klassiske tusch-tegninger over oliemaleri til fotografi, video, skulptur og installation. Udstillingen er sammensat af et kinesisk kuratorium på opfordring fra H.C. Andersen 2005 Fonden. Kineserne nærer varme følelser for H. C. Andersens eventyr, som de bl.a. kender fra folkeskolen.
For kineserne er H.C. Andersens eventyr forbundet med den barnlige tilstand, der karakteriseres som oprigtighed og ærlighed. H.C. Andersens eventyr står for mange kinesere som modsætning til alle de 'tricks', som voksne normalt benytter sig af, som f.eks. magt og manipulation.
Det kinesiske kuratorium fremfører at H.C. Andersen skabte et barndoms-greb, som mange voksne mister under opvæksten, men som netop kunstneren bevarer og udtrykker. For kunstnerne bevarer evnen til at se med åbne øjne og videregive sin indsigt med indfølelse og ærlighed.
Udstillingen, der gennemføres i et samarbejde mellem H.C. Andersen 2005 Fonden og Aalborg Kommune, åbner på Nordjyllands Kunstmuseum den 7. april og vises frem til 5. juni 2005. 
www.nordjyllandskunstmuseum.dk 


Logo-samarbejder

Forlaget Fortuna A/S
Projektansvarlig: Frank Guldhammer.
Forlaget Fortuna arrangerer en stor maleriudstilling, hvor danske kunstnere har ladet sig inspirere af H.C. Andersen. Kunstværkerne er oprindeligt skabt til en evigheds-kunstkalender. Udstillingen vises bl.a. i regi af det Danske Kulturinstitut i Benelux. De medvirkende kunstnere er Jens Birkemose, Jørgen Boberg, Jeppe Eisner, Jes Fomsgaard, Thomas Kluge, Bjørn Nørgaard, Lars Nørgård, Ole Sporring, Arne Haugen- Sørensen, Kurt Trampedach, Bjørn Wiinblad og Susanne Aamund.
Vises bl.a. på Københavns Hovedbibliotek fra 31. marts til 16. april 2005.
www.forlagetfortuna.com / www.nivaagaard.dk

Dansk Plakatmuseum
Projektansvarlig: Museumsdirektør Peder Stougaard
Dansk Plakatmuseum i Århus åbner i august 2005 dørene for en ny udstilling, "H.C. Andersen på plakaten", der gennem en lang række plakater, vil vise hvordan Andersens eventyr, digtekunst og ekvilibristiske ordforråd og eftertænksomhed er blevet skildret visuelt. Museet indsamler plakater fra hele verden - men udstillingen bliver også bredt ud med alskens andre mærkværdige sager, inspireret af Andersen, det være sig, bøger, blade, nips, figurer, pudestramaj, glansbilleder, platter, den lille havfrue og alt muligt og umuligt andet. Udstillingen bygges op således, at der som at komme ind i en eventyrlig hule, når man besøger museet - noget børn og andre barnlige sjæle, kan gå på opdagelse i. Ege Tæppers nye H.C.Andersen tæppe kollektion vil pryde gulvet i udstillingen. 27.august - 23.oktober 2005.
www.plakatmuseum.dk

Art & Photo / Andy Warhol
Projektansvarlig: Evan Frederiksen
Andy Warhol udførte kort før sin død i 1987 en kunstnerisk bearbejdelse af H.C. Andersen og 3 af hans papirklip. I den forbindelse blev der lavet en del prøvetryk, som nu bliver offentliggjort i forbindelse med 200-års jubilæet. Udstillingen vil blive vist bl.a. i Kina og Danmark.
www.artandphoto.dk 

Danmarkshuset, Paris (Frankrig)
Projektansvarlig: Gitte Neergård Delcourt.
Fotoudstilling i Danmarkshuset på Champs-Elyseés af den kendte fotograf Sarah Moon, der frit har fortolket to af H.C. Andersens eventyr. Udstillingen havde fernisering 18. januar og vises fra den 19. januar til 27. februar. Der er gratis entré.
Efterfølgende arrangeres en udstilling af originaltegninger fra tegneseriekunstneren Peter Madsens ("Valhalla") "Historien om en mor", som udkom på fransk i november sidste år. Peter Madsen vil være til stede under ferniseringen og vil holde et kort foredrag om sit arbejde. Udstillingen løber fra 11. marts til 10. april 2005.
21. og 22. februar 2005 huser Danmarkshuset endvidere en eventyrmusical, baseret på Andersens eventyr "Prinsessen på ærten". Gaby Théâtre producerer forestillingen "Jazzy Joe et le petit gentil pois", med musik af Pierrick Hardy og tekst af Chantal Lavallée i samarbejde med Violaine Donadello. Alle tre er medvirkende, tillige med Thierry Colson.
www.maisondudanemark.dk

3Mind Cultural Consultancy Company (Kina)
Kontakt: Ji Xiaodi 13003262738/21-6373 4220.
"Fra grim ælling til hvid svane" er en stor udstilling om H.C. Andersen liv og værk. Udstillingen består af genstande fra Kina, Danmark og Japan og inkluderer en interaktiv afdeling med konkurrencer for børn samt en biograf som viser tegnefilm over 26 af H.C. Andersens mest populære eventyr.

Turnéen omfatter:
Shanghai: 10. december 2004 til 14. januar 2005
Guangzhou: 21. januar - 16. februar 2005
Changsha: 23. februar - 14. marts 2005
Beijing: 25. marts - 10. maj 2005
Dalian: 20. maj - 10. juni 2005
Shanghai: 20. juni - 10. juli 2005
Chengdu: 20. juli - 10. august 2005

3Mind Cultural Consultancy Company (Kina)
"Images of the Fairytaler". Stor udstilling over berømtebog-illustrationer.

3Mind Cultural Consultancy Company (Kina) 
"Jeg tegner på grund af Andersen". National tegne-konkurrence for børn med henblik på at bringe deres fantasi og kunstneriske talent i spil med udgangspunkt i Andersens eventyr-univers.

China Stamp Association med Jia Hui Yuan Tech & Trade Company (Kina)
"Andersen the Rooster". H.C. Andersen som filatelistisk objekt med henblik på at udvikle et kinesisk frimærke inspireret af Andersen i forbindelse med, at 2005 er "hanens år" ifølge den kinesiske tradition.

Kunstakademiet v/ Universidad de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife (Spanien)
Udstilling og seminar vedr. H. C. Andersen (Andersen cruz el Atlántico. Larga travesía de un Bello Cuento. 1805-2005)
Udstilling:
Kunstakademiet ved universitetet La Laguna i Santa Cruz de Tenerife (De Kanariske Øer) har taget initiativ til udarbejdelse af en udstilling med nyskabte illustrationer til H. C. Andersens eventyr. Alle illustratorerne er fra og/eller bosiddende på Tenerife, og er tidligere elever på Kunstakademiet. Udstillingen er tænkt som en vandreudstilling og forventes vist på de forskellige Kanariske Øer. Udstillingen indvies på Kunstmuseet i Santa Cruz de Tenerife den 1. april og vises hér frem til den 15. april.
Seminar:
Seminaret ledes af professor i kunstens metodik og pædagogik, Francisco Aznar Vallejo og koordinator, lektor, María Luisa Hodgson Torres, leder af illustrationslinien ved kunstakademiet. Seminariet finder sted fra den 4. - 8. april 2005 og seminariets forskellige indlæg varetages af professorer og lektorer fra forskellige spanske universiteter, alle forskere i litteratur og kunst. Prof. Jaime García Padrino, som koordinerede HCA - seminariet på det internationale universitet Menéndez Pelayo i juni 2004, hvor bl.a. Torben Weinreich og Johan de Mylius deltog, vil også stå for et indlæg.
www.ull.es