HCA2005 PROJEKTER


På de følgende sider finder du en oversigt over de projekter, som HCA2005 enten har ydet økonomisk støtte til, og som er blevet offentliggjort, eller indgået et logo-samarbejde med.

Siderne bliver opdateret løbende.

En oversigt over HCA 2005 Fondens økonomiske bevillinger kan findes her: hovedtal og specifikationer

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på .