Rettigheder
Alle rettigheder til websitet (HCA2005.com og HCA2005.dk   i det følgende kaldet Websitet), dets design, indhold og delelementer, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, fotografier, lyd- og billedoptagelser, software samt URL, tilhører H.C. Andersen 2005 Fonden og må ikke uden Fondens konkrete forudgående samtykke, kopieres, vises eller distribueres til tredjemand, herunder i form af deep linking.

Uberettigede udnyttelse af Websitet og dets indhold kan udgøre en krænkelse af ophavsretsloven, varemærkeloven eller andet immaterialretlig regelsæt og vil blive retsforfulgt.