H.C. Andersen 1869
H.C. Andersen 1869

H.C. Andersens Liv & Værk belyses her grundigt og veldokumenteret. Hans liv; familie, baggrund, rejser og den farverige digterkarriere beskrives i biografier og dokumenteres ved samlinger af bl.a. portrætter og dedikationer. Hans mangesidede værk repræsenteres ved udgivelse af tekster, manuskripter, tegninger, papirklip m.v. og omtales i sekundærlitteratur.

Tre forskningsinstitutioner forenet
I Liv & Værk kan man danne sig et overblik, man ikke tilbydes andre steder, over de efterhånden omfattende publikationer, de tre involverede forskningsinstitutioner, Det Kongelige Bibliotek, H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen-Centret ved Syddansk Universitet, har gjort tilgængelige på internettet.

Den omfattende dokumentation af digterens liv og værk bygger på tidligere og helt nye bidrag og forskningsresultater fra de tre institutioner, herunder udgivelse af dele af de righoldige samlinger af og om H.C. Andersen, som H.C. Andersens Hus og Det Kongelige Bibliotek ligger inde med samt fra H.C. Andersen-Centret en del litteratur om H.C. Andersen: anmeldelser, videnskabelige analyser, bibliografier og biografiske fortolkninger.

En del publikationer er for omfattende til at kunne repræsenteres her i deres fulde omfang, men der er i sådanne tilfælde linket til dem.

Der findes naturligvis andre web-publikationer af høj kvalitet end dem, vi repræsenterer, og der findes et udvalg af disse på siden Links.

Nyheder
Foruden webressourcer bringes nyheder fortrinsvis fra den akademiske verden - nyheder om bog- og internetudgivelser, seminarer, konferencer og prisuddelinger.

Perspektiv
Dette arbejde vil i årene frem mod 2005 blive intensiveret. Med støtte fra HCA2005 Fonden er der planlagt en lang række nye projekter og udgivelser, der vil uddybe facetterne i H.C. Andersens liv og bidrage til forståelsen af hans værk.

Projekterne er af blivende værdi for forskning, studier og almindelig nysgerrighed og vil blive stående og forhåbentlig videreudviklet også efter 2005.