REDAKTION
Redaktionen på hca2005.com fungerer som en enhed under H.C. Andersen 2005-sekretariatet med henblik på at opdatere og vedligeholde indholdet på hca2005.com.

Formålet er at sørge for, at portalen i videst mulige omfang bliver et spejl af det samlede H.C. Andersen-2005 projekt.

Da HCA2005 officielt slutter den 6. december 2005, ophører denne funktion. Portalen vil dog fortsætte med at eksistere resten af 2005.

Email: