Første kolonne er sorteret alfabetisk.

Dansk (H.C. Andersen) Svensk
Aarets Historie Årets historia
ABC-Bogen ABC-boken
"Alt paa sin rette Plads!" "Allt på sin rätta plats!"
Anne Lisbeth Anne Lisbeth
Barnet i Graven Barnet i graven
Bedstemoder Mormor
Bispen paa Børglum og hans Frænde Biskopen å Börglum och hans frände
Boghveden Bovetet
Børnesnak Barnjoller
"Dandse, dandse Dukke min!" Dansa, dansa, dockan min!
Danish Popular Legends Ingen oversættelse
De blaae Bjerge Ingen oversættelse
De røde Skoe De röda skorna
De smaa Grønne De små gröna
De vilde Svaner De vilda svanarna
De Vises Steen De vises sten
"Deilig!" "Vacker!"
Den fattige Kone og den lille Canariefugl Ingen oversættelse
Den flyvende Kuffert Den flygande kofferten
Den gamle Gadeløgte Den gamla gatlyktan
Den gamle Gravsteen Den gamla gravstenen
Den gamle Gud lever endnu Gud lever ännu
Den gamle Kirkeklokke Den gamla kyrkklockan
Den grimme Ælling Den fula ankungen
Den lille Havfrue Den lilla sjöjungfrun
Den lille Idas Blomster Lilla Idas blommor
Den lille Pige med Svovlstikkerne Den lilla flickan med svavelstickorna
Den lykkelige Familie Den lyckliga familjen
Den onde Fyrste Den onde fursten
Den sidste Perle Den sista pärlan
Den standhaftige Tinsoldat Den ståndaktige tennsoldaten
Den store Søslange Den stora sjöormen
Den stumme Bog Den stumma boken
Den uartige Dreng Den stygge gossen
"Der er Forskjel" "Det är skillnad"
Det er Dig, Fabelen sigter til! Det är dig fabeln menar
Det er ganske vist! Det är riktigt sant!
Det gamle Egetræes sidste Drøm Den gamla ekens sista dröm
Det gamle Huus Det gamla huset
Det nye Aarhundredes Musa Det nya århundradets sånggudinna
Det sjunkne Kloster Ingen oversættelse
Det Utroligste Det otroligaste
Dryaden Dryaden
Dynd-Kongens Datter Dykungens dotter
Dødningen Ingen oversættelse
Elverhøi Älvkullen
En Historie En historia
En Historie fra Klitterne En berättelse från klitterna
En Rose fra Homers Grav En ros från Homeros' grav
Engelen Ängeln
Et Billede fra Castelsvolden En tavla från Kastellvallen
Et Blad fra Himlen Et blad från himlen
Et godt Humeur Ett gott humör
Et stykke Perlesnor En bit pärlband
Fem fra en Ærtebælg Fem från en ärtskida
Flaskehalsen Buteljhalsen
Flipperne Löskragen
Flyttedagen Flyttningsdagen
Folkesangens Fugl Folkvisans fågel
Fra et Vindue i Vartou Från ett fönster i Vartou
Fugl Phønix Fågel Fenix
Fyrtøiet Elddonet
Gaardhanen og Veirhanen Gårdstuppen och vädertuppen
Gaaseurten Tusenskönan
Gartneren og Herskabet Trädgårdsmästaren och herrskapet
Gjemt er ikke glemt Gömt är inte glömt
Grantræet Granen
Gudfaders Billedbog Gudfars bilderbok
Guldskat Guldskatt
Hans og Grethe Ingen oversættelse
Herrebladene Ingen oversættelse
Historien om en Moder Historien om en mor
Hjertesorg Hjärtesorg
Holger Danske Holger Danske
"Hun duede ikke" "Hon dög inte!"
Hurtigløberne Snabblöparna
Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige Vad far gör är alltid det rätta
Hvad gamle Johanne fortalte Vad gamla Johanna berättade
Hvad hele Familien sagde Vad hela familjen sade
Hvad man kan hitte paa Vad man kan hitta på
Hvad Tidselen oplevede Vad tisteln upplevde
Hvem var den Lykkeligste? Vem var den lyckligaste?
Hyldemoer Flädermor
Hyrdinden og skorsteensfeieren Herdinnan och sotaren
Hønse-Grethes Familie Höns-Gretas familj
Hørren Linet
I Andegaarden I ankgården
I Børnestuen I barnkammaren
Ib og lille Christine Ibb och lilla Kristina
Iisjomfruen Isjungfrun
Jødepigen Judeflickan
Kartoflerne Ingen oversættelse
Keiserens nye Klæder Kejsarens nya kläder
Kjærestefolkene Fästman och fästmö
Klods-Hans Dummerjöns
Klokkedybet Klockdjupet
Klokken Klockan
Kometen Kometen
Krøblingen Krymplingen
Laserne Trasorna
Lille Claus og store Claus Lill-Klas och Stor-Klas
Lille Tuk Lille Tuck
Loppen og Professoren Loppan och professorn
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen Lyktgubbarna är i stan, sade kärrfrun
Lykken kan ligge i en Pind Lyckan kan ligga i en pinne
Lykkens Kalosker Lyckans galoscher
Lysene Ljusen
"Man siger -"! Ingen oversættelse
Marionetspilleren Marionettspelaren
Metalsvinet Bronssvinet
Moster Moster
Nabofamilierne Grannfamiljerna
Nattergalen Näktergalen
Nissen hos Spekhøkeren Tomten hos hökaren
Nissen og Madamen Tomten och frun
"Noget" Något
Oldefa'er Farfarsfar
Ole Lukøie John Blund
Om Aartusinder Om årtusenden
Paa den yderste Dag På den yttersta dagen
Paradisets Have Paradisets lustgård
Pebersvendens Nathue Pepparsvennens nattmössa
Peiter, Peter og Peer Peter, Pelle och Per
Pen og Blækhuus Penna och bläckhorn
Pengegrisen Spargrisen
Pigen, som traadte paa Brødet Flickan som trampade på brödet
Portnerens Søn Portvaktens son
Portnøglen Portnyckeln
Prindsessen paa Ærten Prinsessan på ärten
Psychen Psyke
Qvæk Grodlåt
Reisekammeraten Reskamraten
Rosen-Alfen Rosenalfen
Skarnbassen Tordyveln
Skriveren Skrivaren
Skrubtudsen Paddan
Skyggen Skuggan
Sneedronningen Snödrottningen
Sneemanden Snögubben
Sneglen og Rosenhækken Snigeln och rosenhäcken
Solskins-Historier Solskenshistorier
Sommerfuglen Fjäriln
Sommergjækken Sommargäcken
Springfyrene Mästerhopparna
"Spørg Amagermo'er"! Fråga Amager-Mor
Stoppenaalen Stoppnålen
Storkene Storkarna
Stormen flytter Skilt Stormen flyttar skyltar
Suppe paa en Pølsepind Soppa på en korvsticka
Svanereden Svanboet
Svinedrengen Svinaherden
Svinene Ingen oversættelse
Sølvskillingen Silverskillingen
Taarnvægteren Ole Ole Tornväktare
Talismanen Talismanen
Tante Tandpine Tant Tandvärk
Temperamenterne Ingen oversættelse
Theepotten Tekannan
To Brødre Två bröder
To Jomfruer Två jungfrur
Tolv med Posten Tolv med posten
Tommelise Tummelisa
Ugedagene Veckodagarna
Under Piletræet Under pilträdet
Urbanus Ingen oversættelse
Vanddraaben Vattendroppen
Ved det yderste Hav Ytterst i havet
Veirmøllen Väderkvarnen
Venskabs-Pagten Vänskapsförbundet
Verdens deiligste Rose Världens skönaste ros
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre Vinden berättar om Valdemar Daae
Vor gamle Skolemester Ingen oversættelse
Vænø og Glænø Vänö och Glänö
Æblet Ingen oversættelse
"Ærens Tornevei" Ärans törnestig

Til toppen af siden