Mit Livs Eventyr

ORIGINALMANUSKRIPTER

H.C. Andersens originalmanuskripter har en æstetisk og emotionel egenværdi, hvad enhver der har siddet med dem foran sig eller har betragtet dem bag udstillingernes beskyttende glas, har kunnet overbevise sig om.

Imidlertid har de bevarede manuskripter også været den helt afgørende forudsætning for nyudgivelser, f.eks. af hans breve og dagbøger, og for nye tekstkritiske udgaver af hans kendte værker. 

manuskriptside

Fra H.C. Andersens dagbog fra rejsen til Tyskland i 1831

Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling har siden 1998 udgivet talrige H.C. Andersen-manuskripter online som digital faksimile.

Odense Bys Museer har siden 2003 udgivet en lille snes eventyrmanuskripter samt manuskriptet til selvbiografien "Mit Livs Eventyr". 

Også H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet har udgivet nogle få manuskripter.

Hverken digitale eller trykte facsimileudgaver kan erstatte de originale manuskripter i alle henseender. Men med hensyn til kvalitet, omkostninger, tilgængelighed og bevaring har udgivelse af digitale facsimiler betydelige fordele: Manuskripterne kan på samme tid studeres over hele verden til forskellige formål uden slid på det skrøbelige originale materiale.
 
Udgivelsen af H.C. Andersens manuskripter vil blive intensiveret i de kommende år, både som illustrationer og som værker i udvalg eller i deres helhed. Formålet er at give forskere og andre interesserede mulighed for at studere kendte og mere ukendte tekster fra Andersens hånd og give indtryk af digterens arbejde med stoffet og de enkelte værkers 'work in progress'.