ADL - Arkiv for Dansk Litteratur - fremlægger til en begyndelse 70 danske skønlitterære forfatterskaber, herunder naturligvis også H.C. Andersens.

ADL styres teknisk og praktisk af Det Kongelige Bibliotek. Ligestillet partner i projektet er Det danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), der har ansvaret for det redaktionelle arbejde. Projektet støttes økonomisk af KulturNet Danmark og Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.

Hvert forfatterskabsoplæg er forsynet med et ca. 30 sider langt portræt med grundig orientering om biografiske forhold, en gennemgang af hovedværker og temaer i forfatterskabet, om samtidens reception samt en litteraturhistorisk placering i perioden. Endelig findes en annoteret oversigt over forskningshistorien og en bibliografi over forfatterskabet og sekundærlitteraturen.

De tekster, der lægges op på ADL, er de mest pålidelige udgaver. Det vil sige tekstkritiske udgaver, især DSLs standardudgaver og klassikerserie, men ellers bruges navnlig samlede værker eller førsteudgaver.

Fotografi af H. C. AndersenAf H.C. Andersens forfatterskab er indtil videre følgende værker tilgængelige:

Eventyr 1-7, udgivet ved Erik Dal, kommentar ved Erling Nielsen. DSL/Hans Reitzel, Kbh. 1963-90.

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 (1829), udgivet af Johan de Mylius. Danske Klassikere, DSL/Borgen, Kbh. 1986.

Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc. i Sommeren 1831 (1831), udgivet af Johan de Mylius. Danske Klassikere, DSL/Borgen, Kbh. 1986.

Improvisatoren (1835), udgivet af Mogens Brøndsted. Danske Klassikere, DSL/Borgen, Kbh. 1987.

O.T. (1836), udgivet af Mogens Brøndsted. Danske Klassikere, DSL/Borgen, Kbh. 1987.

Kun en Spillemand (1837), udgivet af Mogens Brøndsted. Danske Klassikere, DSL/Borgen, Kbh. 1988.

De to Baronesser (1848), udgivet af Erik Dal. Danske Klassikere, DSL/Borgen, Kbh. 1997.