H.C. Andersens Almanakker 1833 - 1873 er et vigtigt supplement til hans dagbøger. Herom kan man læse nærmere i udgiveren Helga Vang Lauridsens informative introduktion, hvor hun bl.a. skriver:

"Samme store læserkreds som Dagbøgerne vil de næppe kunne påregne - de daglige, ofte næsten stenografisk knappe notater indbyder ikke til fortløbende læsning. Til gengæld rummer de et væld af oplysninger både om digterens daglige liv hjemme i Danmark og om hans værker og arbejdsrytme. Dagbøgerne er som bekendt indtil 1861 altovervejende ført på udenlandsrejser (...). Med Almanakkerne får vi fra 1838 til begyndelsen af 1860erne et indblik også i Andersens københavnerliv i hans modne år og en af de mest produktive perioder i hans tilværelse, særlig som dramatisk forfatter."

Bindets forside af Almanakken fra 1833

De uanselige almanakbind bærer tydeligt præg af daglig slid. Her den første almanak fra 1833

Netudgivelsen er illustreret med enkelte optagelser fra de originale Almanakker, således at man kan danne sig et indtryk ikke mindst af det store arbejde, daværende forskningsbibliotekarer ved Det Kongelige Bibliotek, Kirsten Weber og Helga Vang Lauridsen har lagt i transskriberingen af den vanskelige skrift. Med en enkelt undtagelse befinder Almanakkerne sig på Det Kongelige Bibliotek (Collinske Manuskriptsamling 10, 4º).


Almanakoptegnelser fra december 1845

Side fra den originale Almanak med optegnelser fra december 1845

I modsætning til netudgaven af dagbøgerne giver udgivelsen af Almanakkerne ikke mulighed for (fri-)tekstsøgning. Men Almanakkernes betydeligt mindre omfang og de korte kalenderindførsler, kombineret med de udførlige registre gør det relativt let at skaffe sig overblik over og finde frem til de ønskede informationer.

Bogudgaven af Almanakkerne udkom i 1990 (fotografisk genoptryk blev udgivet som paperback i 1996). Udgivelsen online har kun været mulig takket være stor velvilje fra direktør for Gads Forlag, Peter Hartmann, der har givet tilladelse til at anvende den trykte udgaves sats.


Pennetegning fra H.C. Andersens Almanakker

Indklæbet pennetegning af H.C. Andersen med underskriften: 'Et Stykke af Egnen ved Rammediget' (december 1859)

H.C. Andersens Almanakker udgives af Det Kongelige Bibliotek som del af en længere række af udgivelser og dokumenter til belysning af H C. Andersens liv og virke i anledning af hans 200-års dag i 2005. Dette arbejde, der er koordineret med tilsvarende initiativer i H.C. Andersens Hus i Odense og H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet, har modtaget økonomisk støtte fra HCA2005 Fonden.

Se Almanakkerne her