Første kolonne er sorteret alfabetisk.

Dansk (H.C. Andersen) Engelsk
Aarets Historie The Story of the Year
ABC-Bogen The A-B-C Book
"Alt paa sin rette Plads!" Everything in its Proper Place
Anne Lisbeth Anne Lisbeth
Barnet i Graven The Child in the Grave
Bedstemoder Grandmother
Bispen paa Børglum og hans Frænde The Bishop of Börglum and his Men
Boghveden The Buckwheat
Børnesnak Children's Prattle
"Dandse, dandse Dukke min!" Dance, Dance, Doll of Mine
Danish Popular Legends Ingen oversættelse
De blaae Bjerge Ingen oversættelse
De røde Skoe The Red Shoes
De smaa Grønne The Little Green Ones
De vilde Svaner The Wild Swans
De Vises Steen The Stone of the Wise Man
"Deilig!" Beautiful
Den fattige Kone og den lille Canariefugl Ingen oversættelse
Den flyvende Kuffert The Flying Trunk
Den gamle Gadeløgte The Old Street Lamp
Den gamle Gravsteen The Old Tombstone
Den gamle Gud lever endnu Ingen oversættelse
Den gamle Kirkeklokke The Old Church Bell
Den grimme Ælling The Ugly Duckling
Den lille Havfrue The Little Mermaid
Den lille Idas Blomster Little Ida's Flowers
Den lille Pige med Svovlstikkerne The Little Match Girl
Den lykkelige Familie The Happy Family
Den onde Fyrste The Wicked Prince
Den sidste Perle The Last Pearl
Den standhaftige Tinsoldat The Steadfast Tin Soldier
Den store Søslange The Great Sea Serpent
Den stumme Bog The Silent Book
Den uartige Dreng The Naughty Boy
"Der er Forskjel" There is a Difference
Det er Dig, Fabelen sigter til! Ingen oversættelse
Det er ganske vist! It's Quite True
Det gamle Egetræes sidste Drøm The Old Oak Tree's Last Dream
Det gamle Huus The Old House
Det nye Aarhundredes Musa The New Century's Goddess
Det sjunkne Kloster Ingen oversættelse
Det Utroligste The Most Incredible Thing
Dryaden The Dryad
Dynd-Kongens Datter The Marsh King's Daughter
Dødningen Ingen oversættelse
Elverhøi The Elf Mound
En Historie A Story
En Historie fra Klitterne A Story from the Sand Dunes
En Rose fra Homers Grav A Rose from Homer's Grave
Engelen The Angel
Et Billede fra Castelsvolden A Picture from the Ramparts
Et Blad fra Himlen A Leaf from Heaven
Et godt Humeur A Good Humour
Et stykke Perlesnor A String of Pearls
Fem fra en Ærtebælg Five Peas from one Pod
Flaskehalsen The Bottle Neck
Flipperne The Shirt Collar
Flyttedagen Moving Day
Folkesangens Fugl The Bird of Folklore
Fra et Vindue i Vartou A View from Vartou's Window
Fugl Phønix The Phoenix Bird
Fyrtøiet The Tinder Box
Gaardhanen og Veirhanen The Farmyard Cock and the Weathercock
Gaaseurten The Daisy
Gartneren og Herskabet The Gardener and the Noble Family
Gjemt er ikke glemt Kept Secret but not Forgotten
Grantræet The Fir Tree
Gudfaders Billedbog Godfather's Picture Book
Guldskat Golden Treasure
Hans og Grethe Ingen oversættelse
Herrebladene Ingen oversættelse
Historien om en Moder The Story of a Mother
Hjertesorg Heartache
Holger Danske Holger Danske
"Hun duede ikke" She Was Good for Nothing
Hurtigløberne The Racers
Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige What the Old Man Does is Always Right
Hvad gamle Johanne fortalte What Old Johanne Told
Hvad hele Familien sagde What the Whole Family Said
Hvad man kan hitte paa What One Can Invent
Hvad Tidselen oplevede What Happened to the Thistle
Hvem var den Lykkeligste? Which Was the Happiest?
Hyldemoer The Elder Tree Mother
Hyrdinden og skorsteensfeieren The Sheperdess and the Chimneysweep
Hønse-Grethes Familie Chicken Grethe's Family
Hørren The Flax
I Andegaarden In the Duck Yard
I Børnestuen In the Children's Room
Ib og lille Christine Ib and Little Christine
Iisjomfruen The Ice Maiden
Jødepigen The Jewish Girl
Kartoflerne Ingen oversættelse
Keiserens nye Klæder The Emperor's New Clothes
Kjærestefolkene The Sweethearts
Klods-Hans Clumsy Hans
Klokkedybet The Bell Deep
Klokken The Bell
Kometen The Comet
Krøblingen The Cripple
Laserne The Rags
Lille Claus og store Claus Little Claus and Big Claus
Lille Tuk Little Tuk
Loppen og Professoren The Flea and the Professor
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen The Will-o'-the-Wisps are in Town
Lykken kan ligge i en Pind Luck May Lie in a Pin
Lykkens Kalosker The Galoshes of Fortune
Lysene The Candles
"Man siger -"! Ingen oversættelse
Marionetspilleren The Puppet-show Man
Metalsvinet The Metal Pig
Moster Aunty
Nabofamilierne The Neighbouring Families
Nattergalen The Nightingale
Nissen hos Spekhøkeren The Goblin and the Grocer
Nissen og Madamen The Goblin and the Woman
"Noget" Something
Oldefa'er Great-Grandfather
Ole Lukøie Ole Lukoie
Om Aartusinder Thousands Years from Now
Paa den yderste Dag On Judgement Day
Paradisets Have The Garden of Paradise
Pebersvendens Nathue The Nightcap of the Peversvend
Peiter, Peter og Peer Peiter, Peter, and Peer
Pen og Blækhuus Pen and Inkstand
Pengegrisen The Money Pig
Pigen, som traadte paa Brødet The Girl Who Trod on the Loaf
Portnerens Søn The Porter's Son
Portnøglen The Gate Key
Prindsessen paa Ærten The Princess on the Pea
Psychen The Psyche
Qvæk Ingen oversættelse
Reisekammeraten The Travelling Companion
Rosen-Alfen The Rose Elf
Skarnbassen The Beetle
Skriveren Ingen oversættelse
Skrubtudsen The Toad
Skyggen The Shadow
Sneedronningen The Snow Queen
Sneemanden The Snowman
Sneglen og Rosenhækken The Snail and the Rosebush
Solskins-Historier Sunshine Stories
Sommerfuglen The Butterfly
Sommergjækken The Snowdrop
Springfyrene The Jumpers
"Spørg Amagermo'er"! The Carrot Wedding [ i digte]
Stoppenaalen R´The Darning Needle
Storkene The Storks
Stormen flytter Skilt The Storm Shifts the Signboards
Suppe paa en Pølsepind Soup on a Sausage Stick
Svanereden The Swan's Nest
Svinedrengen The Swineherd
Svinene The Pigs
Sølvskillingen The Silver Shilling
Taarnvægteren Ole Ole, the Tower Keeper
Talismanen Ingen oversættelse
Tante Tandpine Aunty Toothache
Temperamenterne Ingen oversættelse
Theepotten The Teapot
To Brødre Two Brothers
To Jomfruer Two Maidens
Tolv med Posten Twelve by the Mail
Tommelise Thumbelina
Ugedagene The Days of the Week
Under Piletræet Under The Willow Tree
Urbanus Ingen oversættelse
Vanddraaben The Drop of Water
Ved det yderste Hav At the uttermost Parts of the Sea
Veirmøllen The Windmill
Venskabs-Pagten The Bond of Friendship
Verdens deiligste Rose The World's Fairest Rose
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre The Wind Tells about Valdemar Daae and His Daughters
Vor gamle Skolemester Ingen oversættelse
Vænø og Glænø Vänö and Glänö
Æblet Ingen oversættelse
"Ærens Tornevei" The Thorny Road of Honor

Til toppen af siden