Her er en forholdsvis kort introduktion til H. C. Andersens liv, skrevet af Johan de Mylius, lederen af H.C. Andersen-CentretSyddansk Universitet.

Man kan læse mere om H.C. Andersens liv år for år i tidslinjen eller tidstavlen på HCA-Centrets hjemmeside.

andersens barndomshjem

H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde. Illustration fra Det Kongelige Biblioteks brevbiografi.


Kirsten Dreyer har udarbejdet en brevbiografi for Det Kongelige Bibliotek. På baggrund af mere end 450 breve fra og til H.C. Andersen gives et på én gang intenst og intimt indblik i markante etaper i Andersens liv og værk og om kampene og sejrene undervejs.