skærmbrættetSkærmbrættet - i H.C. Andersens Hus.

I soveværelset foran sin seng havde H.C. Andersen den store billedskærm stående. Collagerne udførte H. C. Andersen i vinteren 1873-1874, hvor sygdom bandt digteren til lejligheden i Nyhavn. Med disse collager viser H. C. Andersen sin genialitet også som billedkunstner.

"...noget digterisk Arbeide har jeg ikke havdt Tanke til; min eneste Beskjæftigelse har været at lave et Skjermbræt ... Jeg har søgt at lægge en poetisk Idee eller en historisk Fremstilling ind i hvert Blad og man siger at det Hele er som et stort broget Eventyr. Men hellere vilde jeg med Pen og Blæk have bragt et saadant paa Papiret end her kun at udklippe Billeder og stille disse sammen i min Tankeforbindelse."
H.C. Andersen i brev til Mimi Holstein den 17. marts 1874

I soveværelset foran sin seng havde H.C. Andersen sin skærm stående. Kollagerne udførte H. C. Andersen i vinteren 1873-1874, hvor sygdom bandt digteren til lejligheden i Nyhavn.