HCA-CENTRET
C.A. Jensens portæt af H.C. Andersen sommeren 1836

H.C. Andersen-Centret er en enhed under Syddansk Universitet. Centret er viet til forskning og undervisning, formidling og information omkring H.C. Andersen og emner relateret til hans forfatterskab. Centret blev oprettet 1988.

I H.C. Andersens fødeby

H.C. Andersen (1805-1875), dansk og verdensberømt forfatter, oversat til hen mod 150 sprog, blev født i Odense - dengang Danmarks næststørste by, i dag den tredjestørste - og levede de første 14 år af sit liv i denne by, hvorfra han hentede stof til flere af sine eventyr - foruden til dele af romaner, til erindringer og skuespil. Derfor er H.C. Andersen-Centret naturligt placeret ved Syddansk Universitet i Odense, som også rummer Museet H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem.

Emnet H.C. Andersen

Den vidtforgrenede både danske og verdensomspændende interesse for H.C. Andersen omfatter både mennesket og digteren H.C. Andersen: Hans eventyr (i alt 211 tekster), hans selvbiografier (3), hans rejseskildringer (5), romaner (6) m.m., hans egne forbindelser til kunst, musik, teater i tiden og ikke mindst Andersen som udgangspunkt for børnelæsning i dag, børnetegninger, illustratorer, dukkefilm, tegnefilm, film, iscenesættelser, balletter og operaer m.m. - for slet ikke at tale om hele den turistmæssige brug af H.C. Andersen.

Hjemmesiden

H.C. Andersen-Centrets web-site vil tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer være tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her.

H.C. Andersen-Centrets web-site er et knudepunkt for brugen af og informationsstrømmen om H.C. Andersen.

Stab

Centret er bemandet med 2 forskningsmedarbejdere (centerlederen Johan de Mylius og forskningsassistent Lars Bo Jensen) og en halvtids sekretær (Solveig B. Ottosen).

Niels Oxenvad, tidligere direktør for Odense Bys Museer, er tilknyttet som ulønnet gæsteforsker og arbejder på en udgivelse af H.C. Andersens brevvekslinger med familien Melchior og Friederike Serre (jvf. aktuelle projekter forneden). Man kan læse mere om gæsteforskere på vores hjemmeside.

Derudover er der ved Centret studentermedhjælpere til igangværende arbejder og instruktorer til ad hoc-undervisningshjælp. har ydet et stort bidrag til teknikken bag fornyelsen af centrets hjemmeside og har været webmaster på den siden februar 2000.

Centret samarbejder fast med lektor, ph.d. Viggo Hjørnager Pedersen, Engelsk Institut/Center for oversættelsesforskning ved Københavns Universitet og H.C. Andersen-bibliografen lektor Aage Jørgensen, Mårslet (ved Århus).

Funktioner

H.C. Andersen-Centret arbejder lokalt, nationalt og internationalt.

  • Lokalt betjener Centret dels Syddansk Universitet internt (undervisning af studerende, forskning, servicering af andre centre og institutter), dels lokalsamfundet (Odense By/den fynske region: Samarbejde med Odense Bys Museer og servicering af skoler, virksomheder og andre institutioner).
  • Nationalt er Centret et videnscenter for H.C. Andersen, som forlag, medier, højere læreanstalter, skoler, højskoler, forskningsbiblioteker, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, folkebiblioteker, Den store danske encyklopædi, private virksomheder, turistorganisationer og private rekvirenter trækker på.
  • Internationalt udfører Centret opgaver for Udenrigsministeriet (HCA-publikationer, materialer til danske fremstød i udlandet), servicerer ambassader og generalkonsulater i udlandet, udenlandske forlag, filmfolk, danske lektorer i udlandet, kolleger ved udenlandske universiteter og lærerhøjskoler, private rekvirenter.

Aktuelle projekter

  • Udvikling af denne H.C. Andersen-portal på internettet i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, Museet H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen 2005.
  • Undersøgelser over udviklingslinier og æstetik i hele tekstmassen af HCAs eventyr og historier.
  • Oversættelsesproblemer og oversættelseshistorie.
  • Videnskabelige HCA-udgivelser i samarbejde med DSL (Det danske Sprog- og Litteraturselskab)
  • Udgivelse af H.C. Andersens brevvekslinger med hhv. familien Melchior og Friederike Serre

Læs mere:

http://www.andersen.sdu.dk/center/