"Det er Liv at reise". Så koncist sammenfattede H. C. Andersen selv sin vedvarende rejsetrang, der gjorde ham til en moderne turist avant la lettre. "Uroen, den stadige strøm af nye mennesker og nye oplevelser, stemte med hans nervøse temperament og hans fremadrettethed." - skriver Oluf Friis om denne udlængsel og jagt efter nye indtryk. For H. C. Andersen var at rejse imidlertid ikke kun at leve. At rejse var også at skrive. H. C. Andersen førte på sine mange rejser dagbøger, først og fremmest med den hensigt at fastholde stof til brug for senere rejseskildringer.

Dagbog paa en Tydsklands Reise 1831, der er tilgængeliggjort som manuskript af Det Kongelige Bibliotek, er fra den unge, ukendte digters første udlandsrejse til Tyskland i 1831 og ligger bl.a. til grund for rejsebogen Skyggebilleder af en Reise til Harzen, der udkom samme år.

Tegning fra dagbog

"Harzen seer ud, som et Hav, der er svulmet høit op, og derpaa forstenet."  Tegning fra dagbogen.