Hensigten med Det Kongelige Biblioteks webudgivelse er at give en bredere kreds af læsere af H.C. Andersens digte mulighed for at studere - og nyde - en række af de originalmanuskripter til hans digte, der befinder sig i Det Kongelige Biblioteks samlinger. Der er altså ikke tale om (endnu) et udvalg af hans digte som sådan. Det er manuskriptbestanden, der har været udgangspunktet, og i udvælgelsen af manuskripterne til de 62 (kendte og mere ukendte) digte, er der lagt vægt på at vise eksempler fra H.C. Andersens tidligste ungdom til dødsåret 1875, og på de mange typer af digte, han skrev gennem årene. Endvidere er der i en del tilfælde bragt flere versioner af det samme digt, så man får en mulighed for at følge arbejdet fra udkast til færdiggørelse.

Se udgivelsen her.

digtmanuskript

Udsnit af manuskript med mange rettelser til digtet 'Castagnetterne'.

Manuskriptet til digtet "Danmark, Mit Fædreland" er desuden online på H.C. Andersen-centrets hjemmeside. Præsentationen er interaktiv; ved at klikke på manuskriptets linjer får man vist hvad der står (da det kan være svært at læse...).
H.C. Andersens sang blev skrevet i 1850 under treårskrigen og blev trykt første gang i avisen Fædrelandet d. 5. marts samme år. Med Rungs musik blev den førsteopført ved koncert d. 8. maj, hvor komponisten selv dirigerede. I dagens Danmark anses denne sang ofte for en slags uofficiel nationalsang.
 
På hjemmesiden kan man høre høre Victor Borge spille sangen.