Manuskript: uddrag af H.C. Andersens liste over eventyr

Det Kongelige Bibliotek, hvor langt de fleste af H.C. Andersens manuskripter til eventyrene befinder sig, udgav i 1999 et mindre udvalg af bibliotekets eventyrmanuskripter online. Denne udgivelse er nu blevet afløst af en langt mere omfattende udgivelse: H.C. Andersens eventyr-manuskripter på 88 manuskripter til 61 forskellige eventyr. De 600 manuskriptsider repræsenterer ca. halvdelen af bibliotekets bestand og indeholder i første omgang samtlige manuskripter til og med "Nye Eventyr og Historier? fra 1860 og viser forarbejder m.v. til så kendte eventyr som bl.a. 'Lille Claus og store Claus', 'Prindsessen paa Ærten', 'Det er ganske vist!' og '"Hun duede ikke."'

Odense Bys Museers samlinger befinder sig i skrivende stund 17 eventyrmanuskripter. Du kan studere disse - og 2 af de 3 manuskripter, der blev stjålet ved et stort tyveri fra H.C. Andersens Hus i 1992 - ved at klikke hér. Manuskripterne er listet i kronologisk rækkefølge. Ved at klikke på de enkelte eventyrtitler vises det håndskrevne manuskript i et læsbart format med mulighed for at sammenligne med tekstudgaven i Arkiv for Dansk Litteratur, søge på sidetal samt for at få mere faktuelle oplysninger om manuskriptet og eventyret.

Det Kongelige Biblioteks eventyrmanuskripter

Odense Bys Museers eventyrmanuskripter