Side af billedbog


Billedbog til Hans Christian Ørsted er lavet i februar måned 1869 af fysikeren H.C. Ørsteds datter, lærerinde og oversætter Mathilde Ørsted, til hendes brodersøn, der også hed Hans Christian. Versene er skrevet af H.C. Andersen. Dette fremgår af bogens første side, hvor det bl.a. hedder: "Mathilde har det i billeder bragt, og Andersen Ordene underlagt."

H.C. Andersen medvirkede ved udarbejdelsen af flere sådanne billedbøger for børn, hvoraf nogle er udgivet i bogform. Om baggrunden for disse billedbøger skriver dr.phil. Erik Dal i sin introduktion til Billedbog til Hans Christian Ørsted, der nu udgives for første gang af Det Kongelige Bibliotek, bl.a. følgende:

"H. C. Andersen var en alsidig forfatter; eventyr, romaner, skuespil, digte og ikke mindst vigtigt: rejsebøger. Men han var livet igennem dybt optaget af andre kunstarter: musik og teater, hvor han som ganske ung havde håbet at finde en karriere, og billedkunst. Som årene gik, blev forfatteren en talentfuld og original udøver af et par af billedkunstens områder: blyantstegninger, mest fantasi, senere pennetegninger, mest af hvad han så på rejser, som en specialitet: klipninger, og endelig en blanding af det hele: billedbøger.

Billedbøgerne var ligesom mange klipninger først og fremmest udført til fornøjelse for børnene i de familier, der for Andersen trådte i familiens sted."

Side af billedbog


Datidens børn havde ikke adgang til en overflod af billeder, og kun et fåtal af dem kunne regne med senere at komme på sådanne eksotiske rejser, som H.C. Andersen selv havde foretaget. Derfor vrimler billedbogen med illustrationer fra så fremmede kontinenter som Afrika, Australien og Amerika og fjerntliggende lande som f.eks. Spanien, hvorfra ovenstående illustration foranlediger H.C. Andersen til denne typiske 'opsang': "Hans Christian henrykkes ved den spanske Dands og faaer Lyst til at læse H.C. Andersens "I Spanien". Hans Christian faaer Reiselyst, han veed ikke hvor han skal begynde."

En lang række andre illustrationer får H. C. Andersen til at bede lille Hans Christian tænke over sin fremtid som borger og familiefader. "Lille Hans Christian er uvis om sin kommende Embeds Stilling", skriver han med god grund om den femårige purk, og der opregnes nogle af de muligheder, der ligger forude. Bl.a. den mindre sandsynlige med nedenstående illustration: "Skal jeg Kjøre Postvogn?"

Side af billedbog


I andre dele af bogen får lille Hans Christian lov til "at overlade sig til sin Phantasie", hvilket giver H.C. Andersen anledning til at bringe et af de relativt få af sine egne klip, der findes i billedbogen.

Side af billedbog


Billedbogen er erhvervet af Det Kongelige Bibliotek som del af grosserer H. Laage Petersens meget omfattende H.C. Andersen-samling, der ved ejerens død i 1949 blev doneret til biblioteket.

Transskriptionen af de mange ofte vanskeligt læselige vers og tekster af H.C. Andersen er udført af Kirsten Dreyer.