Eydun Johannessen

USA


Født 1938 i Torshavn, Færøerne. Han blev uddannet som skuespiller ved Det Kgl. Teaters elevskole i 1957. Han begyndte sin karriere som teaterleder ved Tórshavns Amatørteater 1961-70, og fortsatte som instruktør, skuespiller og dramaleder ved Århus Teater 1970-73. I 1976 stiftede han Gríma, den første professionelle teatergruppe på Færøerne. I 1997 modtog han Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, og i 2001 Færøernes Landsstyrers Kulturpris.

Eyðun Johannessen siger følgende om sit forhold til H.C. Andersen:
For mig er H.C. Andersen den store formidler af digterkunstens grænseland mellem virkelighed og kunst. Det ydre og det indre, det åbne og det lukkede, kærlighed og had, liv og død.
H.C. Andersen rummer kunstens egenart og magi for det skønne og det hæslige. Gyldig for al skabende og udøvende kunst, samt forståelsen for den kunstneriske oplevelse.