Lee Myung Bak

USA


Lee Myung Bak er borgmester i Seoul, Sydkorea. Han blev i 1992 indvalgt i Sydkoreas nationalforsamling. Han stiler mod at blive præsidentkandidat ved næste valg i 2007. Borgmesteren har i det hele taget haft en succesfuld karriere og er meget aktiv, hvad angår Seouls udvikling.

Borgmesteren har udvist stor interesse for H.C. Andersen og har givet tilsagn om, at byen gratis stiller en af sine fornemme koncerthaller til rådighed, når Danmarks Radios Symfoniorkester skal give koncert i byen i juni 2005. Borgmesteren har desuden lovet, at man fra byens side vil bistå med at skabe PR, og han vil i det hele taget være til nytte i bestræbelserne på at skabe mediedækning af ambassadens H.C. Andersen-relaterede arrangementer.Lee Myung Bak til højre ved udnævnelsen af ham i Seoul som HCA-ambassadør.