DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Den sorte Diamant

Det Kongelige Bibliotek har som Nationalbibliotek og museum eksisteret siden 1648 og som Universitetsbibliotek siden 1927 med aner tilbage til 1482.

Som nationalbibliotek og museum forvaltes den nationale kulturarv i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Det Kongelige Bibliotek giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden.

Som universitetsbibliotek og nationalt hovedfagbibliotek stilles de til enhver tid mest relevante og dækkende samlinger af videnskabelig litteratur til rådighed for forskning og videregående uddannelse ved Københavns Universitet og for landet som helhed inden for humaniora, teologi, samfundsvidenskaber og jura.

Som forskningsinstitution driver Det Kongelige Bibliotek relevant forskning inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.


H. C. Andersen fotograferet 1862


anderseniana

Det Kongelige Bibliotek har meget righoldige samlinger af anderseniana i videste betydning.

Pligtafleveringsafdelingen administrerer den nationale samling af bøger, tidsskrifter, aviser og andet materiale, trykt i Danmark siden 1482. Som følge af pligtafleveringen er afdelingen i besiddelse af samtlige danske trykte udgivelser af H.C. Andersen, samt den omfattende litteratur om ham og den kulturelle og litterære kontekst, han var omgivet af. Da afdelingen tillige har som opgave at indsamle udenlandske tryk om Danmark og danskere, findes der en meget omfattende samling af H.C. Andersens værker oversat til andre sprog.

I Kort- og Billedafdelingens 'Portrætsamling', er der blandt de ca. 600.000 danske portrætter en større samling portrætter ikke blot af H.C. Andersen, men også hans samtidige. I 'Den topografiske Samling' er mange af de byer og lokaliteter repræsenteret, han besøgte på sine rejser, eller hvor han opholdt sig gennem længere tid.

Håndskriftafdelingen har den største eksisterende samling af H.C. Andersens originale håndskrifter, ikke mindst som følge af store donationer fra familien Collin. Her er originale manuskripter til alle de vigtige genrer: eventyr, digte, romaner med udkast og varianter; her findes alle hans dagbøger og ikke mindst flere tusinder af de mange breve, han skrev og modtog gennem hele livet.

Tegning fra dagbog


Digital formidling og nye projekter

Elektra er navnet på Det Kongelige Biblioteks samlinger af elektroniske ressourcer. Gennem mange år har biblioteket arbejdet på at formidle ikke blot kataloger, men også udvalgte dele af samlingerne: tekster, fotografier, manuskripter m.v. digitalt.

Både p.gr.a. samlingernes indhold og erfaringerne med digital formidling er Det Kongelige Bibliotek derfor indgået  i et samarbejde med H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen Centret for at markere 200-års dagen for H.C. Andersens fødsel i 2005.

Det Kongelige Biblioteks bidrag, der i vidt omfang er støttet økonomisk af  HCA2005 Fonden, vil de kommende tre år bl.a. byde på udgivelse af H.C. Andersens papirklip, en omfattende brevbiografi, alle dagbøgerne online, udvalgte håndskrifter og meget mere - og forhåbentlig til glæde for såvel lægd som lærd!