Projektleder og tekstforfatter for HCA2005

Født 1975

Cand.mag. i Fransk og Kunsthistorie fra Københavns Universitet samt udlandsophold ved Sorbonne IV i Paris. Anette har i 2001 været praktikant på Den Kgl. Danske Ambassade i Paris og har derefter været student i Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed. Anette har desuden undervist i fransk og dansk.

Anette arbejder som projektleder i forbindelse med H.C. Andersen 2005, hvor hun bl.a. indgår som kontaktperson for det internationale PR-netværk, der omfatter udenrigstjenesten, Danmarks Turistråd og internationale kommunikationsbureauer. Derudover er Anette med til at planlægge og koordinere pressemøder og ambassadørudnævnelser nationalt og internationalt i forbindelse med H.C. Andersen 2005, hvor hun desuden udarbejder pressemateriale, pressemeddelelser og lignende.