Projektleder og web-redaktør for HCA2005

Født 1975

Cand.comm. i kommunikation og virksomhedsstudier fra RUC.

Oliver er tilknyttet H.C. Andersen 2005 som projektleder og tekstforfatter af presse- og informationsmateriale, breve, taler og nyhedsbreve i forbindelse med lancering af H. C. Andersen-projekter nationalt og internationalt og diverse ambassadørudnævnelser. I forbindelse med H.C. Andersen ambassadørudnævnelser fungerer han også som praktisk koordinator for afvikling af pressemøderne, hvor kulturpersonligheder bliver udnævnt til HCA-ambassadører.

Oliver er ligeledes en del af web-redaktionen på www.hca2005.dk, hvor han står for den daglige drift af portalen og deltager i udarbejdelse af indholdet på flere af portalens sider, heriblandt nyhedstekster, pressemeddelelser og diverse profiler. Desuden varetager han udsendelse af informationsmateriale og andet merchandise for H.C. Andersen 2005.