PERSPEKTIVERING

Grundbog i Danmarkshistorie.
F.eks. Olaf Søndberg: Den danske revolution 1830-1866, Aarhus: Systime 1999.

M. Bregensbo: Folk skriver til kongen. Supplikken og dens funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet. Kbh.: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1997.


Tekstantologi
I Andersen PÅ TVÆRS har vi udgivet en antologi af spændende sekundærtekster om H.C. Andersen til bl.a. at supplere arbejdet med undervisningsforløbene. Her kan du både som lærer og elev finde relevante tekster, næsten uanset hvilket aspekt af H.C. Andersens liv og værk du arbejder med. Gå til antologien Om Andersen.


Henvisninger til andre relevante H.C. Andersen 2005-projekter:

Hotel Pro Forma: "Jeg er kun skindød" er titlen på Hotel Pro Formas musikalske forestilling, som er inspireret af digterens dagbogsoptegnelser om pinsler og paranoia, om de dristige udlandsrejser og om bestræbelserne på at blive en del af de betydende kredse. Vises i Danmark på Christiansborg Ridebane med premiere 17. august - 17. september.

Danmarks Radio: DR producerer et portræt af H.C. Andersen - fra fødsel til død. To afsnit á 45 minutter. Sendes umiddelbart efter 2. april 2005.

Danmarks Radio: "HCA". Miniserie om H.C. Andersens ungdoms- og dannelsesår i Slagelse under den koleriske rektor Meislings hårdhåndede behandling. 2 x 50 minutter. Instruktion: Rumle Hammerich.
Find også links til historie på nettet i Andersen PÅ TVÆRS' linksamling. Link til samlingen findes hele tiden i øverste højre hjørne på siden.