NATURVIDENSKABENS PERSPEKTIV


 © Odense Bys MuseerStøbejernsbro: Udsnit af Frederiksbroen i Odense, bygget i 1843-44. Fotograf: Lone Mengel 1978. Se mere i
Galleriet.

Medens H.C. Andersen må karakteriseres som konservativ i politisk henseende, var han meget interesseret i naturvidenskabens nyskabelser. Hans nære venskab med H.C. Ørsted har utvivlsomt bidraget hertil.

Teksten til dette emne udgøres af tekster, der omtaler videnskabelige fænomener i tiden, som H.C. Andersen støder på. Det drejer sig om tre uddrag: fra et brev til Henriette Wulff, fra rejsebogen En Digters Bazar og fra et brev til Carsten Hauch.

Brevvekslingen mellem H.C. Andersen og Henriette Wulff er udgivet af H. Topsøe-Jensen: H.C. Andersen og Henriette Wulff. En brevveksling, bd. 1-3, Odense: Flensteds Forlag 1959.

En Digters Bazar udkom i 1842, og den indeholder beskrivelser fra hans anden store rejse til bl.a. Orienten og Donauegnene.

Brevet til Carsten Hauch er gengivet i Breve fra H.C. Andersen, udgivet af C.St.A. Bille og N. Bøgh, Kbh.: C.A. Reitzel1878.Klik på tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med emnet. Start fx med at se den oplysende tekst i Baggrund.