VERDENSUDSTILLINGEN I PARIS 1867


© Odense Bys Museer
Se større billede i Galleri.

H.C. Andersens interesse for tekniske og videnskabelige fremskridt gjorde det naturligt for ham at besøge de store verdensudstillinger både i London og Paris. Disse udstillinger var tillige for digteren en kærkommen lejlighed til at møde kendte mennesker og snuse til det sociale liv på det respektables grænseflade.

H.C. Andersen 1860. Portrætfotografi af Franz Hanfstaengl.


I alt var H.C. Andersen 28 gange i udlandet og 4 gange i Paris.

I den sidste udgave af Mit Livs Eventyr fra 1868, skriver han om sine oplevelser i forbindelse med den store verdensudstilling. Denne tekst kan du finde i Tekst. (Se mere om Mit Livs Eventyr i På vej.)

Desuden kan du finde Dagbogsoptegnelser fra perioden, som er udgivet af Det danske Sprog- og litteraturselskab. Disse dagbøger er en vigtig kilde til digterens liv, især da de efter alt at dømme ikke er skrevet med henblik på offentliggørelse. Udgiverne bemærker indledningsvis:

Hans Dagbøger er ikke bevidst Kunst, som det er tilfældet hos flere andre berømte Skribenter; Optegnelserne er kun foretaget til brug for ham selv, uden Henblik paa en mulig Læser.

(H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875, udg. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Kbh.: Gad 1971-75.)

Dagbøgerne er for lagt ud på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside. Se dagbøgerne.


Se Tekst og Arbejdsopgaver for at arbejde med emnet. Start fx med at læse oplysningerne i Baggrund.