DIGLINKS

Andersen PÅ TVÆRS benytter sig af en række hjemmesider som indeholder materiale af og om Andersen, eller som på anden måde relaterer sig til Andersen.

link til de vigtigste af disse sider:

Den engelske version af H.C. Andersen 2005-portalen.
hca2005.com

H.C. Andersen Centret.
andersen.sdu.dk

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL).
adl.dk

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi ved Aage Jørgensen (kræver dog installation af Java)
dlb.dansklf.dk

HCA-portalens store linksamling
hca2005.dk/Danish/Liv+_+vaerk/Links


Liste med nogle af de vigtigste link til arbejdet med undervisningstemaerne:

H.C. Andersen tidstavle på H.C. Andersen Centret

H.C. Andersen-homepage. Indeholder rigtig mange billeder og oplysninger, som de venligst har stillet til rådighed.
hcandersen-homepage.dk

H.C. Andersens dagbøger i fuld tekst - og med tegninger - på Det Kongelige Bibliotek.
kb.dk/elib/mss/hcadag/

Vilhelm Pedersens illustrationer.
hcandersen-homepage.dk/illustrationer-forside.htm

Almindelige spørgsmål. Informativ side her på HCA-portalen udført af H.C. Andersen Centret.
hca2005.dk/Danish/Liv+_+vaerk/Almindelige+spoergsmaal

H.C. Andersen tidslinie her på HCA-portalen.
hca2005.dk/Danish/HCA2005/HCA+Timeline

Bjørnetjenesten. Websted med danske og internationale værker i fuld tekst af fx H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.
bjornetjenesten.dk

H.C. Andersens originalmanuskripter på Det Kongelige Bibliotek.
kb.dk/elib/mss/hcaeventyr/index.htm


Analyse- og teksthistorielink

E-poke. 1800-tallets litteraturhistorie på Litteratursiden.dk. Mange andre gode kortere indføringer. Her om H.C. Andersen.
e-poke.dk/andersen.asp

Digte i fuld-tekst on-line. Bl.a. af H.C. Andersen.
Kalliope

Textanalyse. En elegant og overskuelig side med mange inspirerende værktøjer.
textanalyse.dk/

Skandinavisk Kunst. Danske guldaldermalere. Flot billedmateriale.
hjem.get2net.dk/silseth_jan/

Guide til dansk guldalder. Bl.a. korte forfatterbiografier.
guldalder.dk

Danskfagets linksamling. Kæmpe samling links, bredt relevante for danskfaget på Dansklærerforeningens hjemmeside.
Danskfagets linksamling

Beskrivelser af forskellige "ismer" på Gladsaxe Gymnasiums hjemmeside.
isme-leksikon


Historiske links

Link til historie på nettet.
Historie-online

Se mere om tiden H.C. Andersen levede i.
Guldalder.dk

Se litteraturhenvisninger til Danmarkshistorie på Undervisningsministeriets hjemmeside.
sekr.uvm.dk/historie/litt_danmark

Hvis man vil se på verdenshistoriske aspekter, fx i kombination med engelskundervisning, se:
Internet Modern History Sourcebook

Se god side om datidens gymnasieskole på undervisningsministeriets hjemmeside.
sekr.uvm.dk/historie/register.html#gymnasieskolen

Dansk Biografisk Lexikon on-line, det gamle udgivet af C.F. Bricka 1887-1905. Opslag heri giver indtryk af datidens opfattelse af kendte personer.
Dansk Biografisk Lexikon


Undervisningsmateriale

Bl.a. undervisningsmateriale til temaerne: De vilde Svaner og H.C. Andersens prosalyrik, udformet af H.C. Andersen Centrets leder Johan de Mylius.
Studie og undervisning

Ånden i naturen. Dansk Guldalder 1800-1850. Nationalmuseet.
natmus.dk/saer/aandeninaturen/undervisning/undervisning.htm

Romantikken og H.C. Andersen. Undervisningsmateriale.
frbvucuv.dk/ressourcer/Romantik%20og%20HCA/indeks.htm