I HOVEDSTADEN


 Kilde: Det Kongelige Bibliotek

Kongens Nytorv med Skuespilhuset (Det Kongelige Teater) (tv).
Stik 1842.
Se større billede i galleriet.

I hovedstaden belyser H.C. Andersens første tid i København og de problemer, han måtte kæmpe med for at blive anerkendt som en kunstner på vej.

Især havde han økonomiske problemer og måtte have andre til at betale sit underhold. Han ansøger derfor bl.a. Kongen om støtte hertil. Se brevet til Kongen i Tekst.

Brevet befinder sig i Det Kongelige Teaters Arkiv. Det er gengivet flere steder bl.a. i B. Nielsen Brovst: H.C. Andersen. Lykkens smed, bd. 2. Ungdom og læreår. Centrum 1994. Det kan også findes i Breve fra H.C. Andersen. Udg. af C.St.A. Bille og N. Bøgh, Kbh. Aschehoug 2000.


Klik på punkterne Tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med teksten.

Start evt. med at se oplysningerne i
Baggrund.