Slagelse Skole. Foto fra ca. 1900, da bygningerne
ikke længere fungerede som lærd skole. Se
Galleri.
Kilde: hcandersen-homepageTeksten til dette emne består af to breve. Dels et fra Jonas Collin til Den Kongelige Direktion, dels et fra H.C. Andersen til bogtrykker Iversen. Se Tekst.


Klik på punkterne Tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med teksten.