DIGOM ANDERSEN

Her er først en oversigt over teksterne, listet efter forfatternavn. Længere nede på siden er teksterne listet efter titel og forsynet med en kort introduktion. Udførlig bibliografi kan ses ved at klikke sig ind på den enkelte tekst.

Hvis du vil vide mere om hvorfor vi har valgt netop disse tekster, gå da venligst tilbage på forsiden Tekster.


Liste alfabetisk efter forfatternavn:
Baggesen, Søren: "Dobbeltartikulationen i H.C. Andersens eventyr"
Baggesen, Søren: "Individuation efter frelse. Om slutningen på H.C. Andersens eventyr 'Den lille Havfrue'"
Brandes, Georg: "H.C. Andersen som Eventyrdigter"
Bredsdorff, Elias: "Den rejsende 1840-43"
Bredsdorff, Elias: "The traveller 1840-3"
Brostrøm, Torben: "Folkeeventyret som tekst"
Depenbrock, Heike & Heinrich Detering: "Poesie und industrielles Zeitalter in H.C. Andersens 'I Sverrig'"
Garff, Joakim: "Af en endnu Levendes Papirer"
Grum-Schwensen, Ane: "H.C. Ørsted og digtekunsten eller Luftskibet - 'Det sande, det Gode og det Skjønne'"
Houe, Poul: "Andersen realisert - Andersen til realisation"
Jensen, Jørgen Bonde: "Genrebilledet" "Genrebilledets tid" Biedermeier" og "Den ny stil: gevinst og omkostning. Dødningen og rejsekammeraten"
Johansen, Jørgen Dines: "Begæringens nådesløse tragedie. Om H.C. Andersens 'Den lille Havfrue'"
Johansen, Jørgen Dines: "The Merciless Tragedy of Desire. An Interpretation af H.C. Andersen's 'Den lille Havfrue'"
Mortensen, Finn Hauberg: "Den lille Havfrue" 
Mortensen, Finn Hauberg: "Den lille Idas røde sko" (m. billeder)
Mortensen, Finn Hauberg: "Little Ida's Red Shoes"
Mylius, Johan de: "Hans Christian Andersen"
Mylius, Johan de: (eng) "Hans Christian Andersen"
Nielsen, Erling: H.C. Andersen
Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard: "Vendepunktet"
Rubow, Poul V.: "Le Merveilleux" og "Gud - Forsyn - Lykke"
Rue, Harald: "H.C. Andersen"
Svanholm, Chr.: "Fra religions- og danskundervisningen"
Sørensen, Ivan Z.: H.C. Andersen i Firenze. Metalsvinet.
Sørensen, Villy: "De djævelske traumer. Om H. C. Andersens romaner"

Bemærk venligst
De tilgængelige tekster er scannet og korrekturlæst og der kan derfor forekomme enkelte fejl heri, som kildeteksten ikke har ansvar for.

Copyright
Brugeren har ret til at downloade og printe ét eksemplar til eget brug. Enhver form for reproduktion til flere eksemplarer kræver tilladelse fra de enkelte copyright-indehavere!Printvenligt PDF-format

Hvis teksten har interesse kan den let åbnes i din browser i print-venligt format (PDF). Ønskes teksten i stedet gemt på harddisken, højreklikkes med musen på download-linket.
Vi anbefaler for de fleste teksters vekommende at de printes før læsning, da de er beregnet til det forholdsvis lange studium af H.C. Andersen.LISTE ALFABETISK EFTER TITEL:Af en endnu Levendes Papirer

Teksten er et lille uddrag fra Kierkegaard-forskeren Joakim Garffs store værk om Søren Kierkegaard: "SAK", hvor Andersens skrivekunst ses med Kierkegaards briller.Andersen realisert - Andersen til realisation

Hvis man omsætter H.C. Andersen til andre medier end det skriftlige, hvilke konsekvenser har det så? Det ser Poul Houe nærmere på.Begæringens nådesløse tragedie [...]

- "Om H.C. Andersens 'Den lille Havfrue'" lyder fortsættelsen på titlen på professor Jørgen Dines Johansens analyse af eventyrets omdiskuterede slutning.De djævelske traumer. Om H.C. Andersens romaner

Bearbejder H.C. Andersens sine personlige traumer i sine romaner? Det mener forfatter og filosof Villy Sørensen i 1961.Den lille Havfrue

Professor Finn Hauberg Mortensen, leder af DIG, filosoferer med kulturhistoriske briller over havfruens natur.Den lille Idas røde sko

Teksten er Finn Hauberg Mortensens oplæg ved en konference ved Society for the Advancement of Scandinavian Studies i USA 2005.
Læs mereDen rejsende 1840-43

H.C. Andersen elskede at rejse og var særdeles velanset i udlandet i sin samtid. Iflg. Andersen selv endda mere velanset end herhjemme.Dobbeltartikulationen i H.C. Andersens eventyr

Er H.C. Andersen for børn eller voksne eller måske for begge dele?Folkeeventyret som tekst

Er Andersens eventyr er det vi traditionelt har forstået ved eventyr, eller er de snarere blevet paradigme på hvad vi i dag forstår ved eventyr. Læs bl.a. om dette i Torben Brostrøms artikel.Fra religions- og danskundervisningen

Chr. Svanholm gør betragtninger over H.C. Andersens skolegang og stileskrivning.Genrebilledet m.fl.

Jørgen Bonde Jensen overvejer genrebegrebet og sætter H.C. Andersen i relation til tidens biedermeier-kultur.H.C. Andersen

Her gengives hele Erling Nielsens roste H.C. Andersen-biografi, som desuden er oversat til flere sprog.H.C. Andersen

Analysen af Andersens forfatterskab indgår i Harald Rues bog "Litteratur og Samfund" fra 1937.H.C. Andersen i Firenze - Metalsvinet

Ivan Z. Sørensen kommenterer og introducerer i denne unikke folder H.C. Andersens historie Metalsvinet. Han illustrerer med mange smukke billeder fra Firenze, som Andersen på den ene eller anden måde er inspireret af.
Læs mereH.C. Andersen som eventyrdigter

Er H.C. Andersen et geni, eller hvori består hans særlige talent? Og hvordan skal han placeres i forhold til internationale tendenser. Disse spørgsmål er emner for Georg Brandes' forfatterportræt.H.C. Ørsted og digtekunsten [...]

- "Eller Luftskibet - 'Det sande, det Gode og det Skjønne'" er resten af titlen på Ane Grum Schwensens tekst om balloner og H.C. Andersen...Hans Christian Andersen

Få et godt overblik over H.C. Andersen liv og værk i dr. phil. Johan de Mylius' forfatterportræt.Hans Christian Andersen (eng.)

The article is by DPil Johan de Mylius from a leaflet published this year by The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs. It takes you in short through important points in H.C. Andersen life.Individuation efter frelse. Om slutningen [...]

..."på H.C. Andersen eventyr 'Den lille Havfrue'" - er resten af titlen på denne artikel. Ender "Den lille Havfrue" egentlig lykkeligt? Dette svarer professor Søren Baggesen på i sin analyse.Le Mervielleux & Gud - Forsyn - Lykke

Dette er to uddrag fra Poul v. Rubows afhandling om H.C. Andersens eventyr fra 1967.Little Ida's Red Shoes

This is Finn Hauberg Mortensens keynote for his presentation at Society for the Advancement of Scandinavian Studies 2005.
Læs merePoesie und industrielles Zeithalter in [...]

...og titlen fortsætter "in H.C. Andersens 'I Sverrig'". Hvad er H.C. Andersens forhold til det moderne teknologiske gennembrud? Det diskuterer denne artikel, som er et indlæg fra den første internationale H.C. Andersen-konference i 1991. NB: Artiklen er på tyskThe Merciless Tragedy of Desire [...]

- "An Interpretation of H.C. Andersens 'Den lille Havfrue'" is the rest of the title of professor Jørgen Dines Johansens analysis of the much discussed ending of the famous fairytale of The Little Mermaid.The traveller 1840-3

Hans Christian Andersen always felt that travelling was life at its best. Dr.phil. Elias Bredsdorff takes us on two of his journeys.Vendepunktet

Her er et uddrag fra Hans Edvard Nørregaard-Nielsens smukke bog med H.C. Andersens rejseskitser, 'Jeg saa det Land' fra 1990. Teksten indeholder fem af Andersens tegninger.
Arkiv