Kilde: hcandersen-homepage

 

Jens Galschiøt Christophersen:
"Lykkens Galocher". Overstræde 1 A, Odense.

I 1800-tallet var klasseinddelingen i Danmark meget tydelig, men samtidig var samfundet også midt i en dynamisk omstillingsproces.
Klasserne bevægede sig i forhold til hinanden, så nogle forskelle blev større og andre mindre. Og der var mulighed for at overskride grænserne mellem klasserne.

H.C. Andersen var noget særligt, en genial forfatter og en sammensat person, men han var også typisk for sin tid. Han overskred hele tiden grænser, somme tider i virkeligheden, somme tider i fantasien, og legemliggør derved den historiske dynamik på en måde, der taler til følelserne.

I dette forløb kan vi gøre ligesom personerne i eventyret Lykkens Kalosker. Vi ønsker os en rejse i tid og sted og flyver gennem en række af de miljøer, Andersen har skildret i sine romaner, fra de fattigste til de rigeste. Hvad kan man lære af sådan en rejse? - og hvor ender den?


I dette undervisningsforløb finder man en række tekster af H.C. Andersen, som danner udgangspunkt for hver deres arbejds-opgaver, baggrundsstof mv. Klik på de enkelte tekster i menuen for at arbejde med dem.

Teksterne kan studeres særskilt eller i sammenhæng med andre af teksterne, alt efter hvilken konkret undervisnings-sammenhæng de skal indgå i.