ARBEJDSOPGAVER

1. Hvordan motiverer H.C. Andersen sin bønskrivelse?
2. Hvilke personer bruger han og hvorfor?
3. Diskuter hvilket forhold, der må have været mellem den enevældige konge og hans undersåtter.
4. Kender du fra eventyrlitteraturen eksempler på, at en konge har støttet en ubemidlet undersåt?


Husk også at se oplysningerne i Baggrund!