Brev til Theodor CollinREJSEN GENNEM LIVET

'Rejsen gennem livet' viser, hvordan H.C. Andersen bevægede sig på tværs af samfundet og derfor også måtte lære at forholde sig til både positive og negative reaktioner på sin person og sit forfatterskab.


H.C. Andersen. Tegnet af Fritz Jürgensen (1818-1863). Den Collinske samling. Det Kongelige Bibliotek.


I sin artikel "Ilden i papiret" fra 2004 skriver litteraturforskeren Torben Brostrøm: "Og med disse betragtninger har jeg som sædvanlig i næsten al omtale af H.C. Andersen etableret den tætte og nærmest uundgåelige forbindelse mellem liv og digt, mellem den private eksistens, den særegent eksponerede personlighed og digterværket".

Det er netop den vinkel, vi har valgt at lægge (også) i det 3. delforløb i Andersen som mønsterbryder.

Vi følger Andersen fra ankomsten til København, hvor han løber Gud og hvermand med forbindelser til teatret på dørene og endda skriver til kongen for at få penge til at blive sanger og skuespiller ved Det Kongelige Teater, og til han færdes hjemmevant på danske herregårde og i europæiske storbyer.

Vi har valgt tekster, der viser, hvordan Andersen i forskellige faser af sit liv  fremstiller sig selv i sine tekster, og hvordan han opfattes af andre, fx forfatterkollegaen Søren Kierkegaard.


Andersen og naturvidenskaben

I punktet Tro og Videnskab har vi desuden søgt at samle, eller linke til, en del materiale om Andersens forhold til naturvidenskab.

Gå direkte til mini-forløbet om Andersen og naturvidenskaben.Klik på de enkelte punkter i menuen for at arbejde med teksterne i dette forløb.