Far


På grund af de mange grove stavefejl især i Andersens dagbøger og almanakoptegnelser, men også i et vist omfang i hans manuskripter har det ofte været fremført, at han skulle have været ordblind. Nyere sproglige undersøgelser (se bl.a. Preben Kihl o.a.: "Myten om H.C. Andersens ordblindhed og sprogmangler" i tidsskriftet Anderseniana 2001 og Jørn Lund i hans og Torben Brostrøms bog Flugten i sproget. H.C. Andersens udtryk 1991) afkræfter denne påstand. Andersens staveproblemer - som er størst i private optegnelser, hvor han ikke har gjort sig umage! - skyldes nok især, at han i barndommen har haft en for spredt skolegang i fattigskolen, og at han først i en sen alder (som 17-årig) får systematisk undervisning (i latinskolen).

Tilbage

© 2002 Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret