Far


Tekster af H.C. Andersen findes oversat til hen mod 150 sprog. Det betyder ikke, at tekster af ham i dag er tilgængelige eller udbredte på samtlige disse sprog. Tallet - der hele tiden forøges med nye oversættelser og opdagelse af tidligere oversættelser, man ikke har kendt til i Danmark - bygger på en registrering ned gennem tiden. Tallet kan også være udtryk for, at kun en enkelt eller nogle få Andersen-tekster findes oversat til det pågældende sprog, så det siger ikke nødvendigvis noget om Andersens aktuelle udbredelse og dermed om kendskabet til Andersen globalt i dag.

Ekpertisen på dette område er samlet på museet H. C. Andersens Hus, som har skrevet om emnet på denne hjemmeside og lavet en hjemmeside, hvor man kan læse eventyr på 123 sprog!

Tilbage

© 2002 Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret