Far


En mundtlig tradition i Odense vedr. H.C. Andersens fødested var baggrunden for, at Odense By i 1905, 100-året for Andersens fødsel, erhvervede hjørnehuset Hans Jensens Stræde - Bangs Boder med henblik på at oprette et museum for digteren (og det er dette hus, der nu er grundstammen i Museet H.C. Andersens Hus). Der har dog med jævnlige mellemrum været rejst betydelig tvivl om, hvorvidt dette hus også rent faktisk skulle være fødestedet. Forældrene har aldrig boet der, og Andersen har selv i en samtale totalt afvist at skulle være født "i den Rønne".

Museumsinspektør Einar Askgaard har i en artikel ("Man gaaer først saa gruelig meget Ondt igjennem... - om H.C. Andersens slægt" i årbogen Fynske Minder 2000, udgivet af Odense Bys Museer) plæderet for, at det er rigtigt nok. Hans argument er, at der i 1805 blandt husets tre familier befandt sig en tante til H.C. Andersens far (en enke efter en bror til Andersens farmor!). Det skulle derfor ifølge Askgaard være sandsynligt, at Andersens mor havde bragt sit barn til verden dér - dog altså uden at bo der. Da den pågældende tante ikke selv er "familie", kan man dog fortsat stille spørgsmålstegn ved sandsynligheden i denne udpegning af fødestedet. Det mest autentiske Andersen-hus i Odense er da stadigvæk barndomshjemmet i Munkemøllestræde, hvor familien boede fra 1807 til foråret 1819.

Tilbage

© 2002 Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret