Far

BOGUDGIVELSER

H.C. Andersen har udgivet følgende bøger og boglignende publikationer (listen er suppleret med enkelte vigtigere posthume udgivelser af værker):

 • Ungdoms-Forsøg af Villiam Christian Walter (pseud.), eget forlag 1822.
 • Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, eget forlag 1829.
 • Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. - Heroisk Vaudeville i 1 Act. C.A. Reitzels Forlag, København, 1829.
 • Digte, eget forlag, 1830.
 • Phantasier og Skizzer [digtsamling], eget forlag, 1831.
 • Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweiz etc. etc., i Sommeren 1831, C.A. Reitzels Forlag, 1831.
 • Skibet, Vaudeville i een Act. - Bearbejdet efter Scribes og Mazeres "La Quarantaine", C.A. Reitzels Forlag 1831.
 • Vignetter til danske Digtere, [digte] C.A. Reitzels Forlag, 1832 (udkom 24.12. 1831).
 • Bruden fra Lammermoor. Originalt romantisk Syngestykke i fire Acter, F. Prinzlaus Forlag, København, 1832.
 • Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter, (efter Gozzis tragicomiske Eventyr), Schubothske Boghandel, København 1832.
 • Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen, [digte og lyriske dialoger], C.A. Reitzels Forlag 1832.
 • Dronningen paa 16 Aar. Drama i to Acter, oversat efter Bayards "La reine de seize ans", Schubothske Boghandel, udgivet som nr. 47 af Det Kongelige Theaters Repertoire, 2. Del, 1833.
 • Samlede Digte, C.A. Reitzels Forlag, 1833.
 • Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt, eget forlag, 1834 (udkom 23.12. 1833).
 • Improvisatoren. Original Roman i to Dele, C.A. Reitzels Forlag, 1835.
 • Eventyr, fortalte for Børn. - Første Hefte ("Fyrtøiet", "Lille Claus og store Claus", "Prindsessen paa Ærten", "Den lille Idas Blomster"), C.A. Reitzels Forlag, 1835.
 • Eventyr, fortalte for Børn. - Andet Hefte("Tommelise", "Den uartige Dreng", "Reisekammeraten"), C.A. Reitzels Forlag, 1835.
 • Sangene i Festen paa Kenilworth, romantisk Syngestykke i tre Acter, C.A. Reitzels forlag 1836.
 • Skilles og mødes. Original dramatisk Digtning i to Afdelinger. - Første Afdeling: Spanierne i Odense. Vaudeville i een Act. Anden Afdeling: Fem og tyve Aar derefter. Vaudeville i een Act. Schubothes Boghandling, udg. som nr. 76 af Det Kongelige Theaters Repertoire, 4. Del. 1836.
 • O.T. Original Roman i to Dele, C.A. Reitzels Forlag, 1836.
 • Eventyr, fortalte for Børn. - Tredie Hefte ("Den lille Havfrue", "Keiserens nye Klæder"), C.A. Reitzels Forlag, 1837.
 • Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele, C.A. Reitzels Forlag, 1837.
 • Tre Digtninger. - Lykkens Kalosker [eventyr/ historie]. En rigtig Soldat [lille énaktsdrama på vers]. Det har Zombien gjort [fortællende digt]. C.A. Reitzels Forlag, 1838.
 • Eventyr, fortalte for Børn. - Ny Samling. Første Hefte ("Gaaseurten", "Den standhaftige Tinsoldat", "De vilde Svaner"), C.A. Reitzels Forlag, 1838.
 • Eventyr, fortalte for Børn. - Ny Samling. Andet Hefte["Paradisets Have", "Den flyvende Kuffert", "Storkene"], C.A. Reitzels Forlag 1839.
 • Den Usynlige paa Sprogø. Dramatisk Spøg, i een Act, med Chor og Sange, Schubothes Boghandling, udk. som nr. 113 af Det Kongelige Theaters Repertoire, 5. Del, 1839.
 • Billedbog uden Billeder [små lyriske prosaskitser, i denne udgave indeholdende de første 20 "aftener"; i senere udgaver efterhånden suppleret op til i alt 33 "aftener"], C.A. Reitzels Forlag, 1839.
 • Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter, eget forlag, 1840. (2. oplag 1 måned senere samme år er på C.A. Reitzels forlag).
 • En Comedie i det Grønne, Vaudeville i een Akt efter det gamle Lystspil: "Skuespilleren imod sin Villie", udkom som nr. 124 af Det Kongelige Theaters Repertoire, 6. del, 1840.
 • Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter, eget forlag, 1840.
 • Eventyr, fortalte for Børn - Ny Samling. Tredie Hefte("Ole Lukøie", "Rosen-Alfen", "Svinedrengen", "Boghveden"), C.A. Reitzels Forlag, 1842 (udkom 20.12. 1841).
 • En Digters Bazar [rejsebog], C.A. Reitzels Forlag, 1842.
 • Nye Eventyr ("Engelen", "Nattergalen", "Kjærestefolkene", "Den grimme Ælling"). C.A. Reitzels Forlag, 1843.
 • Kongen drømmer. Originalt romantisk Drama i een Act, udgivet anonymt. C.A. Reitzels Forlag, 1844.
 • Nye Eventyr. - Anden Samling: Grantræet - Sneedronningen,C.A. Reitzels Forlag, 1845 (udkom 21.12. 1844).
 • Lykkens Blomst. Eventyr-Comedie i to Acter, C.A. Reitzels Forlag, 1845.
 • Nye Eventyr. - Tredie Samling ("Elverhøi", "De røde Skoe", "Springfyrene", "Hyrdinden og Skorsteensfeieren", "Holger Danske"), C.A. Reitzels Forlag, 1845.
 • Liden Kirsten, originalt, romantisk Syngestykke i een Act,eget forlag, 1846.
 • Digte, gamle og nye, C.A. Reitzels Forlag, 1847 (udkom 26.12. 1846).
 • Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung [selvbiografi, trykt som bd. I og II af Andersens Gesammelte Werke - kontraktligt planlagt til 30 bind, men med senere supplementer i alt 50 bind - der begyndte at udkomme 1847 på Carl B. Lorcks forlag i Leipzig. Det danske originalmanuskript først udgivet af Helge Topsøe-Jensen: Mit eget Eventyr uden Digtning, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, København 1942.
 • Nye Eventyr. - Andet Bind. Første Samling ("Den gamle Gadeløgte", "Nabofamilierne", "Stoppenaalen", "Lille Tuk", "Skyggen"), C.A. Reitzels Forlag, 1847.
 • Ahasverus [filosofisk-historisk digtning i dialogisk-lyrisk form], C.A. Reitzels Forlag, 1848 (udkom 16.12. 1847).
 • A Christmas Greeting to My English Friends (fem nye historier, der hermed offentliggøres for første gang. Se nedenfor: Nye Eventyr. Rummer desuden "Den gamle Gadeløgte" og "Skyggen", der allerede havde været publiceret på dansk), oversat af Charles Beckwith Lohmeyer. Richard Bentley, London, 1847.
 • Nye Eventyr. - Andet Bind. Anden Samling ("Det gamle Huus", "Vanddraaben", "Den lille Pige med Svovlstikkerne", "Den lykkelige Familie", "Historien om en Moder", "Flipperne"), C.A. Reitzels Forlag, 1848.
 • The Two Baronesses (roman; udgives først i England), oversat af Charles Beckwith Lohmeyer. Richard Bentley, London, 1848.
 • De to Baronesser. Roman i tre Dele, C.A. Reitzels Forlag, 1848.
 • Kunstens Dannevirke. - Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest 1848, C.A. Reitzels Forlag, 1848.
 • Brylluppet ved Como-Søen. - Opera i tre Acter. Stoffet er taget af nogle Capitler i Manzonis Roman: "I promessi sposi". C.A. Reitzels Forlag, 1849.
 • 6 Characteerstykker componerede som Studier for Pianoforte, af J.P.E. Hartmann, 1.-2. Hæfte, opus 50, med tilhørende indledende vers af H.C. Andersen til hvert klaverstykke. C.C. Lose & Delbanco, København, 1849.
 • H.C. Andersen's Eventyr. Med 125 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen, skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar [i Leipzig], C.A. Reitzels Forlag, 1850 (udkom i fem hefter fra august til december 1849. Første illustrerede bogudgave i Danmark. Vilhelm Pedersens illustrationer var oprindeligt lavet til en udgave på Carl B. Lorcks forlag i Leipzig: Gesammelte Märchen. Mit 112 Illustrationen nach Originalzeichnungen von V. Pedersen. Im Holz geschnitten von Ed. Kretzschmar. Leipzig 1849 (udkom december 1848).
 • Meer end Perler og Guld, Eventyr-Comedie i fire Acter. Fri Bearbeidelse efter F. Raimund og "Tusinde og een Nat", C.A. Reitzels Forlag, 1849.
 • En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act. Bearbeidet efter Warin [Charles Varin] og Lefèvre's "une chambre à deux lits", C.A. Reitzels Forlag 1850.
 • Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Acter, C.A. Reitzels Forlag, 1850.
 • Den nye Barselstue. Originalt Lystspil i een Act, C.A. Reitzels Forlag 1850.
 • Julehilsen til Store og Smaae fra danske Componister. 3. årgang 1851. Heri 6 småvers af H.C. Andersen som indledning til hver af de 6 klaverkompositioner (af komponisterne Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann, Eduard Helsted, Emil Hornemann den Ældre, H.S. Paulli og Anton Rée), udg. af C.C. Lose & Delbanco, København (udkom december 1850).
 • Fædrelandske Vers og Sange under Krigen [treårskrigen 1848-50 om hertugdømmerne Slesvig-Holstens tilknytning til Danmark]. - Udgivne samlede til Indtægt for de Saarede og Faldnes Efterladte, eget forlag, 1851.
 • I Sverrig [rejsebog], C.A. Reitzels Forlag, 1851. Pictures of Sweden, translated by Charles Beckwith Lohmeyer. Richard Bentley, London, 1851.
 • Hyldemoer. Phantasiespil i een Act, C.A. Reitzels Forlag, 1851.
 • Historier ("Aarets Historie", "Verdens deiligste Rose", "Et Billede fra Castelsvolden", "Paa den yderste Dag", "Det er ganske vist!", "Svanereden", "Et godt Humeur"), C.A. Reitzels Forlag, 1852.
 • Historier. - Anden Samling ("Hjertesorg", " 'Alt paa sin rette Plads!' ", "Nissen hos Spekhøkeren", "Om Aartusinder", "Under Piletræet"), C.A. Reitzels Forlag, 1853 (udkom 30.11. 1852).
 • Nøkken, Opera i een Act, C.A. Reitzels Forlag, 1853.
 • En Landsbyhistorie. Folke-Skuespil i fem Acter efter S.H. Mosenthals "der Sonnenwendhof" med tildigtede Chor og Sange, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855.
 • H.C. Andersen's Historier. Med 55 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen, skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar [optryk af de hidtil udkomne historier, men første udgave af "Historier" med V.P.s illustrationer], C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855.
 • Mit Livs Eventyr [selvbiografi], udgivet som bd. 21 og 22 i den danske udgave af Andersens Samlede Skrifter, dog samtidig også som separat bogudgave. C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. The Fairy Tale of My Life. Translated by R.P. Keigwin. With Illustrations in Colour by Niels Larsen Stevns. British Book Centre, New York/ Maxsons & Co., London/ Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, København, 1954.
 • Novellette i sex Smaastykker for Pianoforte af J.P.E. Hartmannmed indledende vers af H.C. Andersen til hvert af de 6 klaverstykker. C.C. Lose & Delbanco, 1855.
 • "At være eller ikke være". Roman i tre Dele. "To be, or not to be: that is the question". Shakspeare [!], udgivet som bd. 23 af Samlede Skrifter, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1857. To be or not to be? Translated by Anne Bushby. Richard Bentley, London 1857.
 • Nye Eventyr og Historier ("Suppe paa en Pølsepind", "Flaskehalsen", "Pebersvendens Nathue", "Noget", "Det gamle Egetræes sidste Drøm (Et Jule-Eventyr)", "Abc-Bogen"), C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1858.
 • Nye Eventyr og Historier. - Anden Samling("Dynd-Kongens Datter", "Hurtigløberne", "Klokkedybet"), C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1858.
 • Nye Eventyr og Historier. - Tredie Samling ("Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre", "Pigen, som traadte paa Brødet", "Taarnvægteren Ole", "Anne Lisbeth", "Børnesnak", "Et Stykke Perlesnor"), C.A. Reitzels Forlag, 1859.
 • Nye Eventyr og Historier. - Fjerde Samling ("Pen og Blækhuus", "Barnet i Graven", "Gaardhanen og Veirhanen", "Deilig!", "En Historie fra Klitterne"), C.A. Reitzels Forlag, 1860 (udkom 9.12. 1859).
 • Nye Eventyr og Historier. - Anden Række ("Tolv med Posten", "Skarnbassen", "Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige", "De Vises Steen", "Sneemanden", "I Andegaarden", "Det nye Aarhundredes Musa"), C.A. Reitzels Forlag, 1861.
 • Nye Eventyr og Historier. - Anden Række. Anden Samling("Iisjomfruen", "Sommerfuglen", "Psychen", "Sneglen og Rosenhækken"), C.A. Reitzels Forlag, 1862 (udkom 25.11. 1861).
 • I Spanien [rejsebog, udkom som bd. 24 af Samlede Skrifter], C.A. Reitzels Forlag, 1863.
 • Paa Langebro, Folkekomedie med Chor og Sange i fire Acter[ikke identisk med studenterfarcen Langebro, som Andersen skrev 1837 til Studenterforeningen, men ikke lod trykke]. Efter Musæus [Musäus] og Kotzebue; (Eventyret "Den stumme Kjærlighed"), C.A. Reitzels Forlag, 1864.
 • Han er ikke født, originalt Lystspil i to Acter, C.A. Reitzels Forlag, 1864.
 • Da Spanierne var her. Originalt romantisk Lystspil i tre Acter, C.A. Reitzels Forlag, 1865.
 • Ravnen. Eventyr-Opera i fire Acter [ny tekstlig og musikalsk version af syngestykket med samme titel fra 1832], C.A. Reitzels Forlag, 1865.
 • Nye Eventyr og Historier. - Anden Række. Tredie Samling("Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen", "Veirmøllen", "Sølvskillingen", "Bispen paa Børglum og hans Frænde", "I Børnestuen", "Guldskat", "Stormen flytter Skilt"), C.A. Reitzels Forlag, 1865.
 • Nye Eventyr og Historier. - Anden Række. Fjerde Samling("Gjemt er ikke glemt", "Portnerens Søn", ""Flyttedagen", "Sommergjækken", "Moster", "Skrubtudsen"), C.A. Reitzels Forlag, 1866.
 • Fotograferede Børnegrupper, 6 fotos af Harald Paetz "med tildigtede Riim af Prof. H.C. Andersen" (på fotografens forlag), 1866.
 • Femten Eventyr og Historier af H.C. Andersen. - Ny Udgave. Med Illustrationer af Lorenz Frølich [første udgave illustreret af Frølich, der tog over efter Vilhelm Pedersen], C.A. Reitzels Forlag, 1867.
 • Kjendte og glemte Digte (1823-1867), C.A. Reitzels Forlag, 1867
 • Et Besøg i Portugal [rejsebog], trykt sammen med flere mindre rejseskitser og to biografiske essays (om B.S. Ingemann og J.P.E. Hartmann) i bd. 28 af Samlede Skrifter under den fælles titel: Reiseskizzer og Pennetegninger, C.A. Reitzels Forlag, 1868.
 • Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867, C.A. Reitzels Forlag, 1868.
 • Tre nye Eventyr og Historier ("Hønse-Grethes Familie", "Hvad Tidselen oplevede", "Hvad man kan hitte paa"), C.A. Reitzels Forlag, 1870 (udkom 17.12. 1869).
 • Supplement til The Story of My Life, trykt som tillæg til Horace Scudder's nyoversættelse af Andersens erindringer, udgivet som led i dennes udgave, Hans Christian Andersen. Author's Edition, Hurd and Houghton, New York, dette bind udkommet 1870.
 • Lykke-Peer (roman), C.A. Reitzels Forlag, 1870.
 • Eventyr og Historier. Ny Samling ("Kometen", "Ugedagene", "Solskins-Historier", "Oldefa'er", "Hvem var den Lykkeligste?", "Lysene", "Det Utroligste", "Hvad hele Familien sagde", " 'Dandse, dandse Dukke min!' ", " 'Spørg Amagermo'er!' ", "Den store Søslange", "Gartneren og Herskabet" [sidstnævnte er den eneste af disse tekster, der ikke tidligere har været trykt i et tidsskrift]), C.A. Reitzels Forlag, 1872.
 • Nye Eventyr og Historier. - Tredie Række. Anden Samling("Hvad gamle Johanne fortalte" [den sidst skrevne af HCA's historier!], "Portnøglen", "Krøblingen", "Tante Tandpine"), C.A. Reitzels Forlag, 1872.

Til toppen af siden

Posthume bogudgivelser (et udvalg):

 • Breve til og fra H.C. Andersen, I-III, udgivet af C.St.A. Bille og Nikolaj Bøgh, C.A. Reitzels Forlag, 1877-78.
 • Mit Livs Eventyr. Fortsættelse (1855-1867). Udgivet af Jonas Collin (d. Y.), C.A. Reitzels Forlag, 1877.
 • Hr. Rasmussen. Originalt Lystspil i to Acter (opført d. 19. marts 1846 på Det kgl. Teater, men udpebet). Udgivet af Selskabet for dansk Theaterhistorie ved Edvard Agerholm. Forlaget Nielsen & Lydiche, København 1913.
 • Levnedsbogen [A.s ufuldendte ungdomsselvbiografi fra 1832], udgivet af Hans Brix, H. Aschehoug & Co., København, 1926.
 • Mit eget Eventyr uden Digtning [HCAs tyske selvbiografi fra 1847]. Efter forfatterens Manuskript udgivet af H. Topsøe-Jensen. Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, København 1942.
Tilbage

© 2002 Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret