Far


I alle de mange år, H.C. Andersen boede i København, ejede han ikke, som Søren Kierkegaard, sit eget hus eller havde en selvstændig lejlighed. Han lejede et eller flere værelser hos en værtinde eller boede - også i længere perioder - på hotel.

Det drejer sig om følgende adresser:

1819 (6. sept.) ankommer til København og indlogeres i gæstgiveriet Gardergården på Vestergade (nu nr. 18).

(sept.) får bolig i Ulkegaden 108, 1. sal (senere Holmensgade nr. 8, nu Bremerholm; huset nedrevet 1932) hos en enke og jordemor Marie Sophie Thorgesen. Kvarteret var et berygtet luderkvarter. Ejendommen nr. 108, der havde set bedre dage, beboedes dog af familier fra det lavere borgerskab.

1821 o. 1. sept. indlogeres Andersen på 2. sal i ejendommen Ulkegaden 108, nu hos en styrmandskone, mad. Caroline Henckel.

1822 flytter HCA med mad. Henckel til Dybensgade 167 (senere nr. 20, hjørnet af Nikolajgade).

1827 Da HCA er blevet taget ud af skolen hos Meisling i Helsingør, indkvarteres han på kvisten i Vingaardsstræde 132 (senere nr. 6). Værtinden var en fru Schwartz.

1828 flytter til Store Kongensgade 33 (gadenummer 9) 3. sal hos fru Charlotte Schrøder (her havde filosoffen Friedrich Wilhelm Schelling logeret under et ophold i København og endda sovet i den seng, som HCA fik). Huset blev nedrevet 1904.

1834 Hjemvendt fra den store dannelsesrejse 1833-34 flytter Andersen d. 10. august først ind hos Wulffs på Søkadetakademiet, der fra 1827 havde fået til huse i Bredgade 183 (nu nr. 76)

sept. flytter HCA ind i Nyhavn nr. 280 (nu nr. 20) på Charlottenborgsiden. Hans værtinde er en skipperenke med fire børn, Karen Sofie Larsen. HCA får her på 2. sal to værelser, et til gaden og et til gården.

1838 flytter HCA ind i Hotel du Nord, der lå på hjørnet af Vingaardsstræde og Kongens Nytorv, dér, hvor nu Magasin du Nord ligger. Værtens navn var Jørgensen. HCA havde her to værelser på kvisten, et til gården og et til gaden med udsigt til Det kgl. Teater. Her boede han frem til 13. maj 1847, da han rejste af sted på sin første Englandsrejse.

1847 flytter 1. oktober ind i Store Kongensgade nr. 49, en lav ejendom på hjørnet af St. Kongensgade og Dronningens Tværgade (nedrevet 1934). Her fik han to værelser på 2. sal. Han boede her til 11. maj 1848.

1848 Indimellem sommerbesøg på herregårde og i Sorø bor HCA fra 27. juni til 24. august i vennen , kaptajnløjtnant Chr. Wulffs værelser, Amaliegade 141 (nu nr. 37).

1. oktober lejer HCA sig ind hos gæstgiver og skibskaptajn Johs. Anholm i Nyhavn, nuværende nr. 67 (på solsiden). Her fik han 3 værelser på 2. sal. I dette hus havde P.A. Heibergs svigerfar, dispacheur (vurderingsmand ved søskader) Johan Buntzen boet, og da Heiberg blev landsforvist flyttede Thomasine (den senere forfatterinde, kendt som fru Gyllembourg) ind her med sønnen Johan Ludvig. Med afbrydelser boede HCA her til 13. sept. 1865 (efter 1860 med enken, mad. Anholm, som værtinde).

1860 Efter en udlandsrejse og efterfølgende ophold på Basnæs og Holsteinborg flytter HCA d. 23. november ind på d'Angleterre, hvor han får to værelser i stueetagen på hjørnet af Kgs. Nytorv og Østergade (Strøget).

1861 4. januar flytter HCA ind på hjørnet af St. Annæ Plads og Toldbodgade, hvor han får to værelser i stueetagen. Her bor han kun frem til 4. april, hvor han tager af sted på en udlandsrejse.

1. september flytter han tilbage til mad. Anholm i Nyhavn 67.

1865 hjemvendt fra en Sveriges-rejse tager HCA ind på hotel d'Angleterre d. 13. oktober. Han får først et værelse i baghuset ud til en have, men kan ikke holde stilheden her ud. 15. oktober får han to "smaa nette Værelser" (dagbogen) i hotellet på 2. sal ud mod Kgs. Nytorv.

1866 Efter juleophold på Holsteinborg og Basnæs indlogerer han sig igen på hotel d'Angleterre, nu i to værelser på 1. sal (violinisten Ole Bull har fået hans tidligere værelser på 2. sal).

9. september tilbage fra rejsen til Portugal. Installeres af familien Melchior på deres landejendom på Østerbro, Rolighed (ved Kalkbrænderiet).

28. oktober er HCA tilbage i Kønbenhavn efter ophold på Holsteinborg og Basnæsog flytter ind i sit nye logi ud mod Kgs. Nytorv, Lille Kongensgade 1, 3. sal hos fotograf Thora Hallager. Da værelserne hos mad. Anholm havde været udlejet møblerede, må HCA her selv anskaffe møbler, derunder for første gang sin egen seng, som koster ham 100 rdl., og om hvilken han sagde, at den ville blive hans "Dødsseng". I stueetagen lå Mini's café (senere à Porta). Her boede HCA frem til 16. juni 1869.

1869 I sommeren boede HCA skiftevis på Basnæs, hos Melchiors på Rolighed og hos fam. Henriques på Petershøj ved Klampenborg.

25. august flytter HCA ind på d'Angleterre ud mod Kgs. Nytorv på 2. sal.

1870 Under fam. Melchiors rejse til Algier tager HCA mod deres tilbud om at flytte ind i deres lejlighed på Højbroplads 21, 2. sal. Her bor han 13. marts til 21. maj.

19. sept. flytter HCA efter et ophold på Rolighed ind i et nyt logi, et hotel garni ved navn "Kronprindsesse Lovisa i Tordenskjoldsgade 17, 1. sal, hvor han havde to værelser hos frøknerne Marie Charlotte og Emerentze Rossing. Her boede han til 29. april 1871. En overgang boede Carsten Hauch i stueetagen i samme pensionat, mens hans familie var i Hellebæk.

1871 Efter at være flyttet fra Tordenskjoldsgade d. 29. april boede HCA frem til 7. maj på d'Angleterre, hvorefter han skiftevis var herregården Espe og Basnæs, på Rolighed og på rejse til Sverige og Norge og igen på Rolighed.

23. oktober flytter han igen ind hos frk. Hallager, nu i hendes nye pensionat i Nyhavn 18, hvor han får to værelser med forstue på 1. sal. Her boede han frem til 12. april 1873.

1873 Hjemvendt fra en udlandsrejse bor HCA først fra 28. juli til 9. september på Rolighed.

9. september flytter han tilbage til sine værelser i Nyhavn 18, nu med frøknerne Clara og Caroline Ballin som værtinder.

1874 Bor skiftevis på Rolighed og i Nyhavn 18.

1875 Familien Melchior henter HCA ud til Rolighed d. 12. juni for at pleje ham dér under hans sidste tid. Han dør d. 4. august på Rolighed.

Tilbage

© 2002 Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret