Far

ANTAL EVENTYR

H.C. Andersen offentliggjorde selv 156 eventyr og historier. Senere er der fra forskellige kilder kommet i alt 18 tekster til. Herudover bør de i alt 33 'Aftener' i Billedbog uden Billeder (1839 og senere forøgede udgaver) samt det oprindelige manuskripts første Aften medregnes, da disse små skitser efter deres karakter ikke afviger væsentligt fra andre prosaskitser, som Andersen har offentliggjort under de meget rummelige fællesbetegnelser 'eventyr' eller 'historier'. Det samme gælder yderligere 4 tekster, der indgår i andre værker: "Dykker-Klokken. Et Eventyr paa Havets Bund", som blev trykt i Johan Ludvig Heibergs Kjøbenhavns flyvende Post 7. december 1827 og senere optaget som kap. 12 i bog-debuten Fodreise (1829), afsnittet "Alferne paa Heden" samt "Et Børneeventyr" (i hhv. kap. 3 og 4 af rejsebogen Skyggebilleder, 1831) og "Svinene" (kap. 29 af rejsebogen I Sverrig, 1851).
Alle disse tekster tilsammen udgør 212.

Se H.C. Andersen-centrets komplette eventyr-indeks.

Tilbage

© 2002 Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret