Ny Andersen-antologi for gymnasiet og seminariet

Forlaget Systime har udgivet Andersen-antologien "H.C. Andersen - tradition og modernitet" til undervisningsbrug på de gymnasiale ungdomsuddannelser og seminarierne.

Af Jakob Steen Olsen - H.C. Andersen 2005 - 22 Marts 2005

Bogen er redigeret af mag. art, et phd. i nordisk, Ivy York Möller-Christensen.
En række af digterens tekster deles op i syv temablokke ud fra et forsøg på at vise spændvidden i H.C. Andersens forfatterskab.
I bogen findes også referencer til en webdel, som kan findes på hjemmedsiden www.systime.dk/hcandersen. Bogen indeholder endvidere en række arbejdsopgaver til temaerne. Opgaverne er af varierende sværhedsgrad. Der er f.eks opgaver af sproglig art, skitser til tværfaglige projekter samt tværfaglige forløb. 
Bogen indeholder kapitler om:
- Rejsen: Det danske, det kosmopolitiske og den globale åbenhed.
- Mytedannelse, selviscenesættelse - og tvivl.
- Barnet og det barnlige.
- Natur, teknik og udvikling.
- Seksualiteten, kønnet, det homoerotiske og det androgyne.
- Drømmene, frygten og angsten.
- Døden, højdepunktet og forløsningen - eller "Kald du det en sørgelig histore

I bogen finder man også enkelte fremmedsprogede tekster. "Dette er efter min opfattelse oplagt, netop da vi med Andersens liv og virke har at gøre med en digter, der om nogen formåede at nå ud over eget sprog og egen kultur - vel at mærke just fordi han var så nært forbundet med begge dele", skriver Ivy York Möller-Christensen i sit forord.

"H.C. Andersen - tradition og modernitet" udkom den 17. marts med støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden.


Tilbage