HCA NYHEDER HCA2005 afbryder samarbejde med sambaskole

HCA 2005 Fondens bestyrelse har i dag på sit møde besluttet at afbryde sit engagement i sambaskolen Imperatriz Leopoldinense i forbindelse med skolens H.C. Andersen-tema i næste års karneval i Rio de Janeiro, Brasilien.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 29 Oktober 2004

Fonden er glad for, at Kulturministeren har givet sin fulde opbakning til projektet, idet han har understreget, at "der er udført et grundigt og seriøst arbejde forud for beslutningen om at tildele dansk medfinansiering".

HCA 2005 Fondens bestyrelse er enig med Kulturministeren, men vurderer imidlertid, at det røre, der er skabt, vil kunne have afsmittende virkning på Fondens øvrige virke. Set i dette lys er det med beklagelse, at vi ser os nødsaget til at afbryde samarbejdet med sambaskolen.

Vi vil gerne takke vore repræsentanter i Brasilien for deres arbejde og samtidig konstatere, at en række andre vigtige projekter i Brasilien vil blive gennemført som planlagt.    

Yderligere spørgsmål om sagen kan rettes til fondens formand Anker Boye og generalsekretær Lars Seeberg. 


Tilbage