HCA NYHEDER Var H.C. Andersen kongesøn?

Påstanden om at Andersens biologiske forældre var den senere Christian VIII og komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig og ikke skomagerparret i Odense, har tidligere været fremført, men er på det kraftigste blevet tilbagevist af samtlige H.C. Andersen-eksperter. Men ud fra nye arkivstudier mener forfatteren Rolf Dorset med sin bog "Paradisbarnet" imidlertid at kunne påvise, at rygtet om hans kongelige afstamning ikke er en skrøne.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 30 Juni 2004

På grundlag af en række nye arkivundersøgelser, blandt andet i Rigsarkivets Kongehusarkiv og ved nærlæsning af det gennem mange år velkendte materiale, sandsynliggør Rolf Dorset i bogen "Paradisbarnet - en bog om H.C. Andersens herkomst", at rygtet taler sandt: H.C. Andersens biologiske forældre var den senere Christian VIII og Elise Ahlefeldt-Laurvig fra godset Tranekær på Langeland, og således ikke skomagerparret i Odense.

Bogen, der bygger på et materiale, der er væsensforskelligt fra det, der tidligere er fremdraget i denne forbindelse, dokumenterer - blandt meget andet:

- at kronprins Christian og Elise Ahlefeldt tilbragte lang tid sammen omkring konceptionstidspunktet.

- at Andersen senere i livet var i tæt kontakt med begge de påståede biologiske forældre.

- at der findes skjulte henvisninger til herkomsten i forfatterskabet.

- at Andersen, der ellers var kendt for sin åbenmundethed, havde al mulig grund til at holde tæt med sin viden.

"Paradisbarnet" er udkommet på forlaget Tiderne Skifter, er på 266 sider og koster 258,- kroner.Læs eventuelt mere her!
Tilbage