HCA NYHEDER Anderseniana som eventyrkomedie

For første gang bliver en eventyrkomedie bearbejdet af H.C. Andersen for 165 år siden publiceret. Det sker i forbindelse med den årlige udgivelse af Anderseniana.

Af Mikkel Stjernberg - H.C. Andersen 2005 - 18 December 2003

Anderseniana, som er Odense Bys Museers årsskrift om H.C. Andersen, byder i år læserne på en eventyrkomedie, som først nu - 165 år efter H.C. Andersens bearbejdelse - bliver publiceret.

Eventyrkomedien, som H.C. Andersen har bearbejdet efter et østrigsk forlæg hedder "En Ødeland", og er bearbejdet efter Ferdinand Raimunds "Der Verswender".

H.C. Andersen havde tiltænkt arbejdet Det Kongelige Teater, men på grund af komediens genre og beskaffenhed mødte eventyrdigteren så megen modstand, at den aldrig blev opført. Imidlertid blev et par af de sange, som H.C. Andersen indlagde i stykket, dog indlemmet i den samling af digte, som blev trykt i "Samlede Skrifter".

Digteren lod nødigt noget gå til spilde, lige som finnekonen i "Sneedronningen". At stykket aldrig blev opført og dermed ikke trykt ærgrede H.C. Andersen gevaldigt, for han ønskede inderligt at introducere det danske teaterpublikum for eventyrkomedien. Det lykkedes også, men først nogle år senere bl.a. med hans egne originale stykker "Lykkens Blomst" og "Ole Lukøie".

Publiceringen af "En Ødeland" i Anderseniana er et bidrag til den danske teaterhistorie og til historien om H.C. Andersen. Eventyrkomedien er transskriberet af årsskriftets redaktør, museumsinspektør Ejnar Stig Askgaard, som også i skriftet behandler og uddyber eventyrkomediens historie fra begyndelse til fald.

De indlagte sange i eventyrkomedien har museumsinspektør Karsten Eskildsen kommenteret og bragt på noder i efterskriftet af publikationen.

Anderseniana 2003 er udgivet af Odense Bys Museer og er i kommission hos Odense Universitetsforlag. Bogen er på 158 sider og koster 180 kr.


Tilbage