HCA NYHEDER Millionbidrag til renovering af Den Fynske Landsby

Fire millioner kroner fra Augustinus Fonden til modernisering af Den Fynske Landsby.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 24 November 2003

Augustinus Fondens bestyrelse har bevilget fire millioner kroner til arbejdet med modernisering og ombygning i Den Fynske Landsby. Bevillingen kommer til at indgå i den del af projektet der frem til sommeren 2005 skal sikre opførelse af et helt nyt indgangsparti med besøgscenter og parkeringsplads.

Den Fynske Landsby udgør en perle i bevaringen og formidlingen af den fynske kulturarv. Museet fremstår som en helt unik samlet enhed fra midten af 1800-tallet med gårde, huse, vand- og vindmølle, smedie, skole, teglværk og kro m.m. Ingen steder kan man som i Den Fynske Landsby bevæge sig tilbage i tiden og få fortalt historien om et Danmark, som det så ud på H.C. Andersens tid.

Passer til naturen
For at give gæsterne en introduktion til kulturlandskabet i almindelighed og Den Fynske Landsby i særdeleshed opføres et besøgscenter, som det ses mange steder i udlandet. Det skal placeres tilbagetrukket fra Sejerskovvej på engen foran Landsbyen og med udsigt ned over de smukke hustage.

Besøgscentret skal indeholde følgende hovedelementer:
Information og modtagelse, introduktionsudstilling, biograf, museumsbutik samt selvfølgelig tidssvarende garderobe, toiletter og puslerum m.m.

Besøgscentret skal opføres så det passer ind i den omgivende natur, og signalerer overgangen mellem nutid og fortid på en god måde. De nye faciliteter skal sikre at de flere end 90.000 årlige besøgende får mulighed for at få en god oplevelse i Den Fynske Landsby, og går der fra med lyst til at vide mere om det landbrugssamfund, der netop i disse år er under hastig forandring.


Tilbage